Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 03:56)
Längd: 3 minuter 55 sekunder
Vad ska ni göra när ni får tilldelningsbeslutet? (03:56 – 17:23)
Längd: 13 minuter 27 sekunder
Vad ska ni tänka på inför en eventuell ansökan om överprövning? (17:23 – 28:10)
Längd: 10 minuter 47 sekunder
Överprövningsprocessen (28:10 – 44:00)
Längd: 15 minuter 50 sekunder
Praktiska råd & checklista (44:00 – 52:51)
Längd: 8 minuter 51 sekunder

Att inte tilldelas kontraktet i en offentlig upphandling trots ett väl genomarbetat anbud kan vara frustrerande, men det kan löna sig att överpröva beslutet. Vid ett negativt tilldelningsbeslut gäller det att agera snabbt och i den här kursen får ni en checklista över vad som måste göras. Föreläsarna går stegvis igenom hur ni ska agera vid tilldelningsbeslutet, hur processen går till och hur en lyckad ansökan till överprövning ser ut. Se kursen för att skapa de bästa förutsättningarna till en andra chans att vinna kontraktet vid en offentlig upphandling.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Senior Associate & Advokat, Magnusson Law
Advokat & Delägare, Magnusson Law

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser