Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten

Optionsprogram


För att engagera medarbetare i företaget kan det vara en god idé att använda sig av aktierelaterade incitamentsprogram för att attrahera och motivera kompetenta nyckelpersoner i företaget såsom styrelseledamöter, ledning och övriga anställda samt maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Genom optionsprogram skapar man möjlighet för fler i företaget att få en del av kakan om det går bra – vilket motiverar till att göra sitt yttersta och att stanna kvar. Detta är särskilt lämpligt för relativt nystartade företag och kan underlätta nyrekrytering.

I kursen går föreläsaren igenom olika typer av aktiebaserade incitament, förklarar för- och nackdelar med olika alternativ, går igenom viktiga begrepp, värdering av aktier och optionsstrategier. Efter kursen har ni en bra grund för att implementera optionsprogram i ert företag!

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Optionsanalytiker & rådgivare, Optionspartner
Optionsanalytiker & rådgivare, Optionspartner

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser