Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Vad är offentlighetsprincipen? (00:00:01 – 00:09:03)
Längd: 9 minuter 2 sekunder
Tillämpning av offentlighetsprincipen (00:09:03 – 00:13:48)
Längd: 4 minuter 45 sekunder
Vad omfattas - Allmänna handlingar (00:13:48 – 00:32:06)
Längd: 18 minuter 18 sekunder
Vad är en myndighet? (00:32:06 – 00:39:16)
Längd: 7 minuter 10 sekunder
Sammanfattning: Allmänna handlingar hos en myndighet (00:39:16 – 00:48:55)
Längd: 9 minuter 39 sekunder
Utforma begäran (00:48:55 – 00:55:59)
Längd: 7 minuter 4 sekunder
Formerna för utlämnande (00:55:59 – 01:04:45)
Längd: 8 minuter 46 sekunder
Vem ska lämna ut handlingen? (01:04:45 – 01:15:40)
Längd: 10 minuter 55 sekunder
Vem kan överklaga vad? (01:15:40 – 01:18:48)
Längd: 3 minuter 8 sekunder
Hur överklagar man? (01:18:48 – 01:26:08)
Längd: 7 minuter 20 sekunder
Avslutande ord (01:26:08 – 01:27:27)
Längd: 1 minuter 19 sekunder

Offentlighetsprincipen


Att ta del av allmänna handlingar är en rättighet i Sverige som gynnar samhället i stort genom att kontrollera makten, motverka korruption och fungerar som ett demokratiskt ansvarsutkrävande. Men vad betyder rättigheten i praktiken? Föreläsaren förklarar vad som omfattas av offentlighetsprincipen, vilka handlingar du har rätt att ta del av och ger smarta tips när du begär ta del av handlingar och få dem så snabbt som möjligt. Genom att gå kursen är du förberedd och känner till dina rättigheter när du kontaktar en myndighet.

Föreläsaren har i drygt 30 år arbetat i korsningen av juridik och journalistik, bland annat som chefredaktör för Dagens Juridik. Han delar med sig av sina erfarenheter, går igenom vanliga missuppfattningar och ger praktiska tips för att underlätta ditt arbete som journalist.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Senior Advisor, Blendow Group

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser