Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Introduktion (00:00:01 – 00:01:25)
Längd: 1 minuter 24 sekunder
Ny lagstiftning (00:01:25 – 00:02:43)
Längd: 1 minuter 18 sekunder
EU-rätt (00:02:43 – 00:09:40)
Längd: 6 minuter 57 sekunder
Principer vid upphandling (00:09:40 – 00:21:06)
Längd: 11 minuter 26 sekunder
Innovationspartnerskap (00:21:06 – 00:25:02)
Längd: 3 minuter 56 sekunder
Dynamiska inköpssystem (00:25:02 – 00:30:34)
Längd: 5 minuter 32 sekunder
Uppdelning av kontrakt (00:30:34 – 00:38:17)
Längd: 7 minuter 43 sekunder
Skriva vinnande anbud (00:38:17 – 00:47:13)
Längd: 8 minuter 56 sekunder
Att ställa frågor (00:47:13 – 00:52:42)
Längd: 5 minuter 29 sekunder
Hantering av krav och kriterier (00:52:42 – 01:08:30)
Längd: 15 minuter 48 sekunder
Avtal och ramavtal (01:08:30 – 01:27:48)
Längd: 19 minuter 18 sekunder
Presentationer och presentationsteknik (01:27:48 – 01:40:36)
Längd: 12 minuter 48 sekunder
Tilldelnigsbeslut (01:40:36 – 01:43:44)
Längd: 3 minuter 8 sekunder
Rättning och komplettering av anbud (01:43:44 – 01:47:24)
Längd: 3 minuter 40 sekunder
Summering framgångsfaktorer vid anbudsgivning (01:47:24 – 01:51:24)
Längd: 4 minuter 0 sekunder

Vill du bli en vinnare i offentlig upphandling? Då måste du ha koll på regelverken som styr upphandlingar och veta hur du ska utforma dina anbud. I den här kursen får du praktiska råd hur du på bästa sätt skriver framgångsrika anbud som ger dig de bästa förutsättningarna att vinna kontrakt i offentliga upphandlingar.

Denna E-Learningkurs är skräddarsydd till företag som deltar i offentliga upphandlingar och rekommenderas för alla som vill gå vinnande ur en upphandling.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat, delägare & grundare, Advokatfirman LexIT

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser