Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 00:18)
Längd: 17 sekunder
Disposition (00:18 – 00:55)
Längd: 37 sekunder
Vad är bakgrunden till den nya lagen? (00:55 – 01:54)
Längd: 59 sekunder
Vad gäller idag? (Före 17 dec 2021) (01:54 – 05:07)
Längd: 3 minuter 13 sekunder
Vad innebär den nya lagen? (05:07 – 08:00)
Längd: 2 minuter 53 sekunder
Vem träffas av skyldigheten att ha ett säkert inrapporteringssystem? (08:00 – 09:19)
Längd: 1 minuter 19 sekunder
Utmaningar (09:19 – 12:52)
Längd: 3 minuter 33 sekunder
Vad kan anmälas? (12:52 – 14:30)
Längd: 1 minuter 38 sekunder
Vad kan inte anmälas? (14:30 – 15:12)
Längd: 42 sekunder
Vilka kan anmäla? (15:12 – 16:00)
Längd: 48 sekunder
Vem ska ta emot anmälan? (16:00 – 17:55)
Längd: 1 minuter 55 sekunder
Vad ska mottagarna av anmälan göra? (17:55 – 18:21)
Längd: 26 sekunder
Hur ska systemet vara utformat? (18:21 – 20:40)
Längd: 2 minuter 19 sekunder
När måste systemet vara på plats? (20:40 – 21:35)
Längd: 55 sekunder
Sammanfattning (21:35 – 23:28)
Längd: 1 minuter 53 sekunder
Avslutning (23:28 – 23:43)
Längd: 15 sekunder

Har dina anställda en säker inrapporteringskanal för att anmäla om missförhållanden på arbetsplatsen? Hur ska inkomna anmälningar hanteras? Vilka personer har rätt att visselblåsa och vilka typer av missförhållanden kan rapporteras med stöd av den nya lagen? Vad gäller i förhållande till GDPR?

Den nya visselblåsarlagen ger visselblåsare ett starkare skydd än de tidigare haft, i kursen får du veta vad förändringarna innebär för dig som företagare med minst 50 anställda. Bland annat krävs att arbetsgivaren upprättar ett säkert inrapporteringssystem, i kursen går föreläsaren igenom hur ett sådant system kan se ut och vad man bör ta i beaktning. Du får även lära dig vilka typer av missförhållanden som kan anmälas enligt den nya lagen och vilka situationer som inte omfattas av skyddet

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Bolagsjurist, Allt om Juridik

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser