Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 02:35)
Längd: 2 minuter 34 sekunder
Syfte med förändringarna (02:35 – 03:25)
Längd: 50 sekunder
Berörda lagar (03:25 – 05:48)
Längd: 2 minuter 23 sekunder
Upphandlingar som berörs: tröskelvärden (05:48 – 09:38)
Längd: 3 minuter 50 sekunder
Kursens upplägg (09:38 – 11:15)
Längd: 1 minuter 37 sekunder
Förfarandet blir mer flexibelt (11:15 – 15:38)
Längd: 4 minuter 23 sekunder
De fem grundläggande upphandlingsrättsliga principerna (15:38 – 17:05)
Längd: 1 minuter 27 sekunder
Utformning av upphandlingsdokumenten (17:05 – 19:56)
Längd: 2 minuter 51 sekunder
Minimitid för att inkomma med anbud (19:56 – 22:31)
Längd: 2 minuter 35 sekunder
Upphandlingsgrunder blir frivilliga och fler (22:31 – 26:03)
Längd: 3 minuter 32 sekunder
Kommunikation - ökade möjligheter (26:03 – 36:34)
Längd: 10 minuter 31 sekunder
Onormalt låga anbud behöver inte förkastas (36:34 – 37:56)
Längd: 1 minuter 22 sekunder
Direktupphandlingar (37:56 – 44:41)
Längd: 6 minuter 45 sekunder
Ny grund för direktupphandlingar (44:41 – 52:18)
Längd: 7 minuter 37 sekunder
Praktiska råd (52:18 – 56:45)
Längd: 4 minuter 27 sekunder

Sedan 1 februari 2022 gäller nya upphandlingsregler. I kursen får du lära dig om de viktigaste nyheterna för dig som leverantör vid en offentlig upphandling avseende annonspliktiga upphandlingar under tröskelvärdena och upphandlingar av särskilda tjänster oavsett värde samt direktupphandlingar. Förfarandet blir enklare och reglerna förtydligas samt öppnar upp för utökad dialog mellan parterna, bland annat genom möjlighet till muntlig kommunikation. Föreläsarna ger praktiska tips och råd om hur du ska tänka vid en upphandlingssituation med anledning av de nya reglerna.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat & Delägare, Magnusson Law
Senior Associate & Advokat, Magnusson Law

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser