Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:00:01 – 00:01:36)
Längd: 1 minuter 35 sekunder
Omsättning – grunder (00:01:36 – 00:06:44)
Längd: 5 minuter 8 sekunder
Icke-omsättningar (00:06:44 – 00:17:50)
Längd: 11 minuter 6 sekunder
Gränsfall: omsättning eller inte (00:17:50 – 00:29:01)
Längd: 11 minuter 11 sekunder
Presentkort/vouchrar (00:29:01 – 00:35:34)
Längd: 6 minuter 33 sekunder
Verksamhetsöverlåtelse (00:35:34 – 00:40:17)
Längd: 4 minuter 43 sekunder
Skatteplikt – vad är momspliktigt och vad är undantaget? (00:40:17 – 00:44:16)
Längd: 3 minuter 59 sekunder
Undantag på fastighetsområdet (00:44:16 – 00:49:08)
Längd: 4 minuter 52 sekunder
Obligatorisk momsplikt på fastighetsområdet = alltid moms (00:49:08 – 00:49:45)
Längd: 37 sekunder
Undantag inom sjukvård och tandvård (00:49:45 – 00:53:18)
Längd: 3 minuter 33 sekunder
Undantag inom social omsorg och utbildning (00:53:18 – 00:56:53)
Längd: 3 minuter 35 sekunder
Undantag inom bank, finans och försäkring (00:56:53 – 01:02:30)
Längd: 5 minuter 37 sekunder
Undantag för kultur, idrott och massmedia (01:02:30 – 01:06:00)
Längd: 3 minuter 30 sekunder
Utlägg – skilj mellan kostnadskomponenter, civilrättsliga utlägg och "inköp och vidareförsäljning" (01:06:00 – 01:09:41)
Längd: 3 minuter 41 sekunder
Beskattningsbar person/ekonomisk verksamhet (01:09:41 – 01:13:47)
Längd: 4 minuter 6 sekunder
Avslutning (01:13:47 – 01:14:05)
Längd: 18 sekunder

Finns det delar av din verksamhet som är undantagna moms? Vet du då hur dessa delar ska hanteras i din redovisning? Hur fungerar det med holdingbolag och moms? Hur ska transaktioner av engångskaraktär hanteras? Har du koll på hanteringen av vidarefakturering och utlägg, och kan skilja på dina egna kostnadskomponenter, civilrättsliga utlägg och inköp och vidareförsäljning inom en koncern eller för din klient?

I kursen får du lära dig grunderna i moms vid svensk handel. Kursen utgår från begreppen omsättning, skatteplikt och beskattningsbar person. Du får lära dig vilka transaktioner i din verksamhet som inte utgör en omsättning, till exempel försäkringsersättning och vinstutdelning. Även transaktioner som i gränslandet som crowdfunding, medlemsavgifter och bidrag/gåvor utan krav på motprestation diskuteras. Föreläsaren går igenom vilka omsättningar som är skattepliktiga och vilka de vanligaste undantagen är, för att du inte ska betala mer moms är du behöver. Avslutningsvis får du lära dig om vad som utgör en beskattningsbar person, till exempel om skillnaden på ett passivt och aktivt ägande holdingbolag.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat, ERLEGAL Advokat KB

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser