Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 00:42)
Längd: 41 sekunder
Översikt (00:42 – 02:08)
Längd: 1 minuter 26 sekunder
Omsättningsland – varor (02:08 – 15:58)
Längd: 13 minuter 50 sekunder
Omsättningsland för tjänster (15:58 – 21:04)
Längd: 5 minuter 6 sekunder
Köparen är en privatperson/ej beskattningsbar person (21:04 – 21:48)
Längd: 44 sekunder
Undantag från huvudreglerna (21:48 – 30:30)
Längd: 8 minuter 42 sekunder
Fastighetstjänster (30:30 – 35:29)
Längd: 4 minuter 59 sekunder
Kursdeltagande anses som tillträde till pedagogiskt evenemang (35:29 – 38:14)
Längd: 2 minuter 45 sekunder
Elektroniska tjänster till privatpersoner (38:14 – 40:50)
Längd: 2 minuter 36 sekunder
Nya regler för distansförsäljning av varor inom EU (40:50 – 45:39)
Längd: 4 minuter 49 sekunder
Nya regler vid import (45:39 – 48:23)
Längd: 2 minuter 44 sekunder
Nya regler för elektroniska marknadsplatser (48:23 – 53:37)
Längd: 5 minuter 14 sekunder
Avslutning (53:37 – 53:47)
Längd: 10 sekunder

Bedriver du verksamhet över landsgränser och vet i vilket land momsen ska redovisas? Känner du till de olika reglerna för när du handlar inom och utanför EU? Vet du om det är köparen eller säljaren som ska redovisa momsen? I vilket land ska intellektuella tjänster, till exempel rådgivning redovisas? Vad gäller kring fastighetstjänster när fastigheten är belägen i annat land, men har anknytning till Sverige? Känner du till de nya reglerna om moms vid internationell handel som gäller sedan i somras? Vet du skillnaden mellan att sälja tjänster till ett annat företag och en konsument?

I kursen får du lära dig grunderna i moms vid internationell handel. Kursen utgår från begreppet omsättningsland och går igenom de vanligaste undantagen vid internationell handel, för att du inte ska betala mer moms är du behöver. Föreläsaren förklarar reglerna om import, export och distansförsäljning av både varor och tjänster. Genom e-handelspaketet från EU kom nya regler om distansförsäljning av varor som bland annat medför att du slipper momsregistrera dig i varje EU-land, samt nya regler för import och elektroniska marknadsplatser.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat, ERLEGAL Advokat KB

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser