Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 00:53)
Längd: 52 sekunder
Frivillig skatteskyldighet (00:53 – 05:43)
Längd: 4 minuter 50 sekunder
Obligatorisk momsplikt (05:43 – 07:39)
Längd: 1 minuter 56 sekunder
Mediakostnader efter faktisk förbrukning (07:39 – 08:48)
Längd: 1 minuter 9 sekunder
Frivillig skatteskyldighet: förutsättning 1 (08:48 – 15:21)
Längd: 6 minuter 33 sekunder
Frivillig skatteskyldighet: förutsättning 2 (15:21 – 20:05)
Längd: 4 minuter 44 sekunder
Frivillig skatteskyldighet: förutsättning 3 (20:05 – 29:43)
Längd: 9 minuter 38 sekunder
De fyra förutsättningarna som måste vara uppfyllda för frivillig skattskyldighet (29:43 – 31:44)
Längd: 2 minuter 1 sekunder
Förskott – hyresvärden är frivilligt skattskyldig (31:44 – 37:43)
Längd: 5 minuter 59 sekunder
Förskott – hyresvärden är inte frivilligt skattskyldig sedan tidigare (37:43 – 39:02)
Längd: 1 minuter 19 sekunder
Fastighetsförsäljning (39:02 – 45:16)
Längd: 6 minuter 14 sekunder
Bolagsförsäljning (paketerad fastighet) (45:16 – 48:08)
Längd: 2 minuter 52 sekunder
Avslutning (48:08 – 48:29)
Längd: 21 sekunder

Att hyra ut fastigheter är i regel fritt från moms. Det finns en så kallad frivillig momsplikt för uthyrning av fastigheter som medför att du även får göra avdrag för ingående moms på alla inköp till din uthyrningsverksamhet. Har du koll på vad som omfattas av obligatorisk och frivillig moms? Vet du vilka förutsättningar som måste uppfyllas för att omfattas av den frivilliga momsplikten? Vad ska du tänka på vid en omstrukturering av din verksamhet?

Kursen är uppdelad i tre delar. I den första delen får du en genomgång av vad som omfattas av obligatorisk och frivillig skattskyldighet samt förutsättningar som måste uppfyllas för att omfattas av den frivilliga skattskyldighet. Den andra delen handlar om redovisning av moms på hyresfakturor där föreläsaren går igenom hur du går tillväga beroende på tidpunkten för hyresinbetalning. Den tredje delen handlar om omstruktureringar och paketeringar av fastigheter, specifikt vad som gäller vid fastighetsförsäljning och vid en bolagsförsäljning.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat, ERLEGAL Advokat KB

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser