Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:00:01 – 00:00:35)
Längd: 34 sekunder
Vad är SaaS-tjänster? (00:00:35 – 00:06:22)
Längd: 5 minuter 47 sekunder
SaaS-avtal: karaktäristiska drag (00:06:22 – 00:17:43)
Längd: 11 minuter 21 sekunder
Förhandling av SaaS-avtal (SLA) (00:17:43 – 00:22:25)
Längd: 4 minuter 42 sekunder
Förhandling: ändra tjänsten (00:22:25 – 00:24:31)
Längd: 2 minuter 6 sekunder
Förhandling: stänga av tjänsten (00:24:31 – 00:26:36)
Längd: 2 minuter 5 sekunder
Förhandling: ansvar (00:26:36 – 00:31:19)
Längd: 4 minuter 43 sekunder
Vad är en IT-licens? (00:31:19 – 00:38:56)
Längd: 7 minuter 37 sekunder
IT-licensavtal – vanlig övergripande struktur (00:38:56 – 00:40:32)
Längd: 1 minuter 36 sekunder
IT-licensavtal: Implementation (00:40:32 – 00:44:32)
Längd: 4 minuter 0 sekunder
IT-licensavtal: drift, underhåll och support (00:44:32 – 00:47:13)
Längd: 2 minuter 41 sekunder
IT-licensavtal: SLA (00:47:13 – 00:51:45)
Längd: 4 minuter 32 sekunder
IT-licensavtal: Utveckling (00:51:45 – 00:56:40)
Längd: 4 minuter 55 sekunder
IT-licensavtal: avslutshantering (00:56:40 – 01:00:06)
Längd: 3 minuter 26 sekunder
Avslutning (01:00:06 – 01:00:53)
Längd: 47 sekunder

Molntjänstavtal & IT-licensavtal


Vad kan förväntas ingå när du köper in IT-tjänster? Vad är skillnaden mellan ett molntjänsteavtal och ett klassisk IT-licensavtal? Vad ska du tänka på i förhandling beträffande drift, underhåll och service? Hur långt sträcker sig leverantörens ansvar när något går fel? Vad har leverantören för rätt att göra ändringar i tjänsten? Vad bör du tänka på när du övergår till en ny programvara?

Kursen utgår från ett kundperspektiv av implementering av molntjänster och andra programvarutjänster. Normalt används standardavtal, men det finns visst förhandlingsutrymme. Föreläsaren går igenom vanliga bestämmelser, vad du ska tänka på vid förhandling och vilka fallgropar du ska se upp för.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat, Advokatfirman Cederquist KB

Allt om Juridik - E-Learning

Utbildningspaket: GDPR & IT-rätt

Senaste kurser