Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:00:01 – 00:00:35)
Längd: 34 sekunder
Vad är SaaS-tjänster? (00:00:35 – 00:06:22)
Längd: 5 minuter 47 sekunder
SaaS-avtal: karaktäristiska drag (00:06:22 – 00:17:43)
Längd: 11 minuter 21 sekunder
Förhandling av SaaS-avtal (SLA) (00:17:43 – 00:22:25)
Längd: 4 minuter 42 sekunder
Förhandling: ändra tjänsten (00:22:25 – 00:24:31)
Längd: 2 minuter 6 sekunder
Förhandling: stänga av tjänsten (00:24:31 – 00:26:36)
Längd: 2 minuter 5 sekunder
Förhandling: ansvar (00:26:36 – 00:31:19)
Längd: 4 minuter 43 sekunder
Vad är en IT-licens? (00:31:19 – 00:38:56)
Längd: 7 minuter 37 sekunder
IT-licensavtal – vanlig övergripande struktur (00:38:56 – 00:40:32)
Längd: 1 minuter 36 sekunder
IT-licensavtal: Implementation (00:40:32 – 00:44:32)
Längd: 4 minuter 0 sekunder
IT-licensavtal: drift, underhåll och support (00:44:32 – 00:47:13)
Längd: 2 minuter 41 sekunder
IT-licensavtal: SLA (00:47:13 – 00:51:45)
Längd: 4 minuter 32 sekunder
IT-licensavtal: Utveckling (00:51:45 – 00:56:40)
Längd: 4 minuter 55 sekunder
IT-licensavtal: avslutshantering (00:56:40 – 01:00:06)
Längd: 3 minuter 26 sekunder
Avslutning (01:00:06 – 01:00:53)
Längd: 47 sekunder

Vad kan ni förvänta er av leverantören när ni köper in programvaror och IT-tjänster? Vad är skillnaden mellan ett molntjänsteavtal och ett klassisk IT-licensavtal? Vad ska du tänka på i förhandling beträffande drift, underhåll och service? Hur långt sträcker sig leverantörens ansvar när något går fel? Har leverantören rätt att göra ändringar i tjänsten?

Kursen går igenom de typiska skillnaderna mellan molntjänstavtal och IT-licensavtal. Föreläsaren förklarar hur det brukar se ut och vad man ska tänka på vid implementering, ändring och uppsägning av programvara eller IT-tjänst, utifrån sina erfarenheter. Kursen har ett kundperspektiv på avtal som ofta kan vara leverantörsvänliga och du får tips på vad du ska tänka på vid förhandling.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat, Advokatfirman Cederquist KB

Allt om Juridik - E-Learning

Utbildningspaket: GDPR & IT-rätt

Senaste kurser