Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler


De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken utgör kärnan i bedömningen av man ska agera för att målen om en hållbar utveckling ska kunna uppnås. Det är de mest grundläggande principerna och gäller alla som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som i någon mån kan påverka hälsa och miljö. Är ni osäkra på vilken inverkan er verksamhet har på miljön så är dessa regler särskilt viktiga att ha koll på för att främja en hållbar utveckling och undvika risk för sanktioner.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Bolagsjurist, Allt om Juridik

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser