Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Introduktion (00:00:01 – 00:01:55)
Längd: 1 minuter 54 sekunder
Begreppet marknadsföring (00:01:55 – 00:05:57)
Längd: 4 minuter 2 sekunder
God marknadsföringssed (00:05:57 – 00:09:50)
Längd: 3 minuter 53 sekunder
Aggressiv och vilseledande marknadsföring (00:09:50 – 00:20:22)
Längd: 10 minuter 32 sekunder
"Svarta listan" (00:20:22 – 00:23:04)
Längd: 2 minuter 42 sekunder
Marknadsföring på internet (00:23:04 – 00:27:21)
Längd: 4 minuter 17 sekunder
Några praktiska tips (00:27:21 – 00:30:58)
Längd: 3 minuter 37 sekunder
Tävlingar och lotterier (00:30:58 – 00:33:36)
Längd: 2 minuter 38 sekunder
Upphovsrätt (00:33:36 – 00:40:28)
Längd: 6 minuter 52 sekunder
Namn och bild i reklam (00:40:28 – 00:43:08)
Längd: 2 minuter 40 sekunder
GDPR och marknadsföring (00:43:08 – 00:50:38)
Längd: 7 minuter 30 sekunder
Tillsyn och konsekvenser (00:50:38 – 00:58:19)
Längd: 7 minuter 41 sekunder
Sammanfattning (00:58:19 – 01:00:52)
Längd: 2 minuter 33 sekunder

Marknadsför dig lagligt


Vet du och dina kollegor hur ni får marknadsföra era produkter och tjänster i traditionella kanaler och på internet? Med de nya datareglerna GDPR så kommer även frågan om hur företag och organisationer hanterar sin marknadsföring i fokus. Följer du inte marknadsföringslagen och andra regler som berör marknadsföring kan detta inte bara leda till att företaget drabbas av viten och skadestånd, utan även betydande badwill.

I denna digitala utbildning går vi igenom hur du får förhålla dig till marknadsrättslig lagstiftning. Kursen behandlar marknadsföringslagen, hur du ska hantera bilder, material och citat från andra personer, och hur du får använda personuppgifter – exempelvis vid e-postutskick. Genom att gå den här kursen får du kunskapen för att marknadsföra dig och din verksamhet på ett lagligt och tryggt sätt.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Jurist, Groth & Co
Jurist & partner, Groth & Co

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser