Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 02:29)
Längd: 2 minuter 28 sekunder
Fastighetsmäklarens roll och uppdrag (02:29 – 05:10)
Längd: 2 minuter 41 sekunder
Fastighetsmäklarlagens omfattning (05:10 – 08:08)
Längd: 2 minuter 58 sekunder
Fastighetsmäklarens allmänna skyldigheter (08:08 – 09:39)
Längd: 1 minuter 31 sekunder
Budgivning och lockpriser (09:39 – 14:10)
Längd: 4 minuter 31 sekunder
Motstridiga uppgifter (14:10 – 16:11)
Längd: 2 minuter 1 sekunder
Fördelning av köpeskillingen (16:11 – 17:56)
Längd: 1 minuter 45 sekunder
Konkurrerande provisionsanspråk (17:56 – 20:04)
Längd: 2 minuter 8 sekunder
Skatterådgivning och antedatering av handlingar (20:04 – 20:57)
Längd: 53 sekunder
Mäklarens opartiskhet (20:57 – 23:36)
Längd: 2 minuter 39 sekunder
Förmedlingsuppdrag (23:36 – 24:38)
Längd: 1 minuter 2 sekunder
Handpenning och deposition (24:38 – 25:53)
Längd: 1 minuter 15 sekunder
Förbud mot köp i anslutning till förmedlingsuppdrag (25:53 – 26:49)
Längd: 56 sekunder
Förbud mot handel med fastigheter (26:49 – 27:54)
Längd: 1 minuter 5 sekunder
Förbud mot förtroenderubbande verksamhet (27:54 – 28:35)
Längd: 41 sekunder
Rådgivnings- och upplysningsskyldighet (28:35 – 31:10)
Längd: 2 minuter 35 sekunder
Sanktioner (31:10 – 32:39)
Längd: 1 minuter 29 sekunder
Felansvar vid överlåtelse av fastighet (32:39 – 40:20)
Längd: 7 minuter 41 sekunder
Påföljder och juridisk grund (40:20 – 45:33)
Längd: 5 minuter 13 sekunder
Köparens undersökningsplikt och säljarens upplysningsplikt (45:33 – 48:09)
Längd: 2 minuter 36 sekunder
Reklamation (48:09 – 50:39)
Längd: 2 minuter 30 sekunder
Bolagsöverlåtelse (50:39 – 52:30)
Längd: 1 minuter 51 sekunder
Sammanfattning och avslutande ord (52:30 – 56:03)
Längd: 3 minuter 33 sekunder

I kursen får du lära dig om fastighetsmäklares juridiska ansvar, skyldigheter och rättigheter med utgångspunkt i fastighetsmäklarlagen. Föreläsaren går igenom vanliga frågor, bland annat om vad som gäller kring budgivning – kan budgivare få tillgång till andra budgivares kontaktuppgifter för att kontrollera att budgivningen gått rätt till? Vad gäller kring lockpriser? Du får även lära dig om fastighetsmäklarlagens begränsning, vad som gäller kring felansvar och dolda fel, om mäklaren har någon undersökningsplikt samt vad som gäller kring säljarens upplysningsplikt och köparens undersökningsplikt.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat & Delägare, Landahl Advokatbyrå

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser