Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Introduktion (00:00:01 – 00:01:05)
Längd: 1 minuter 4 sekunder
Kursinnehåll (00:01:05 – 00:01:30)
Längd: 25 sekunder
Generellt om hyresavtal (00:01:30 – 00:03:45)
Längd: 2 minuter 15 sekunder
Viktigt att tänka på vid hyresavtal (00:03:45 – 00:07:06)
Längd: 3 minuter 21 sekunder
Hyreslagen (00:07:06 – 00:08:41)
Längd: 1 minuter 35 sekunder
Tips om hyresavtal (00:08:41 – 00:09:36)
Längd: 55 sekunder
Hyrestiden (00:09:36 – 00:12:44)
Längd: 3 minuter 8 sekunder
Uppsägningstid (00:12:44 – 00:14:30)
Längd: 1 minuter 46 sekunder
Hyran (00:14:30 – 00:17:25)
Längd: 2 minuter 55 sekunder
Besittningsskydd (00:17:25 – 00:24:10)
Längd: 6 minuter 45 sekunder
Uppsägning (00:24:10 – 00:27:44)
Längd: 3 minuter 34 sekunder
Hyresvärdens uppsägning (00:27:44 – 00:33:47)
Längd: 6 minuter 3 sekunder
Hyresgästens uppsägning (00:33:47 – 00:36:23)
Längd: 2 minuter 36 sekunder
Förfarandet i hyresnämnden (00:36:23 – 00:56:06)
Längd: 19 minuter 43 sekunder
Avflyttning och återställande (00:56:06 – 00:59:34)
Längd: 3 minuter 28 sekunder
Sammanfattning (00:59:34 – 01:00:34)
Längd: 1 minuter 0 sekunder

Vad ska ett hyresavtal innehålla för att ge ett så starkt skydd som möjligt? Ser uppsägningen annorlunda ut om den sker av hyresgästen eller av hyresvärden? När finns det rätt att kräva skadestånd? Hur förbereder man sig bäst inför förfarandet i hyresnämnden? Vad finns det för åtgärder att vidta om någon tvingas flytta ut?

I den här E-Learningkursen om lokalhyra ges värdefull information om och handfasta tips på hur ni kan säkra ett så bra hyresavtal som möjligt. Ni får vägledning hur ni bör agera vid eventuella tvister med part och i sammanträdet med hyresnämnden. Du som hyresvärd eller hyresgäst får i den här kursen den juridiska kunskapen om lokalhyrans tre delar – upprättande av hyresavtal, tvist om hyresavtal och när hyresavtal upphör. Detta för att ni ska bli medvetna om vilka rättigheter och skyldigheter som finns inom den kommersiella hyresrätten.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat, Landahl Advokatbyrå

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser