Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 00:48)
Längd: 47 sekunder
Lojalitetsplikten – utgångspunkter (00:48 – 02:25)
Längd: 1 minuter 37 sekunder
Lojalitetsplikten – arbetstagare (02:25 – 03:33)
Längd: 1 minuter 8 sekunder
Lojalitetspliktens beståndsdelar (03:33 – 15:06)
Längd: 11 minuter 33 sekunder
Arbetsledningsrättens förhållande till arbetsskyldigheten (19:15 – 25:09)
Längd: 5 minuter 54 sekunder
Beslut inom ramen för arbetsledningsrätten (25:09 – 29:06)
Längd: 3 minuter 57 sekunder
Avslutning (29:06 – 29:45)
Längd: 39 sekunder

Lojalitetsplikt och arbetsledningsrätten


Hur långt sträcker sig arbetsledningsrätten? Hur ligger det till med tystnadsplikt och den anställdas kritikrätt? Vad innebär ett konkurrensförbud? Kan ett arbetsledningsbeslut vara föremål för prövning? Vad ligger utanför arbetsskyldigheten?

Av anställningsförhållandet följer att arbetstagaren har en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare och ska agera i dennes intresse. Även en arbetsgivare omfattas av har en lojalitetsplikt gentemot varandra. Samtidigt har arbetsgivaren en rätt att leda arbetet på det sätt som arbetsgivaren anser lämpligt. Dessa två principer kan sägas forma ett ramverk för vad en arbetsgivare kan kräva av sina anställda och vad de är skyldiga att rätta sig efter. Föreläsaren går igenom hur dessa principer förhåller sig till varandra och hur långt arbetsskyldigheten sträcker sig.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Chefsjurist, Allt om Juridik

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser