Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Introduktion (00:01 – 04:53)
Längd: 4 minuter 52 sekunder
Utbildningsinnehåll (04:53 – 07:11)
Längd: 2 minuter 18 sekunder
Corona vs vanlig sjukfrånvaro (07:11 – 09:36)
Längd: 2 minuter 25 sekunder
Vad ska du som arbetsgivare göra? (09:36 – 16:34)
Längd: 6 minuter 58 sekunder
SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete (16:34 – 23:17)
Längd: 6 minuter 43 sekunder
Lagen runt smitta (23:17 – 25:04)
Längd: 1 minuter 47 sekunder
Privata bolag och svensk samverkan (25:04 – 30:32)
Längd: 5 minuter 28 sekunder
Psykologi och stigma (30:32 – 32:18)
Längd: 1 minuter 46 sekunder
Undvik smitta (32:18 – 33:57)
Längd: 1 minuter 39 sekunder
Summering (33:57 – 38:44)
Längd: 4 minuter 47 sekunder

Krishantering vid pandemier såsom Corona


I arbetet med sjukfrånvaro hör det kanske inte till vanligheterna att ett virus som Corona Covid-19 plötsligt dyker upp. Hur farligt eller ofarligt viruset än är behöver företagsledare ta ställning till hur de vill att företaget ska arbeta med frågan. Det finns lagliga aspekter utifrån arbetsmiljön, mänskliga aspekter men också riskaspekter. Hur ser arbetet ut?

I denna kurs går vi igenom arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet, hur företagsledningen ska arbeta med en samhällsfarlig smitta som Corona enligt AFS 2018:4 och vad som är viktigt att tänka på i mötet med medarbetare och chefer kring frågan.

Föreläsaren Kristina Elliot ger dig praktiska tips och råd samt konkret information om vad som skiljer arbetsmiljöriskarbete vid smitta från andra typer av riskanalyser. Du får bland annat veta mer om riskanalyser, psykologi, stigma och medmänsklighet i kursen.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Grundare & VD, People & Culture

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser