Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 02:26)
Längd: 2 minuter 25 sekunder
Ett moderniserat konsumentskydd – ”a new deal for consumers” (02:26 – 06:56)
Längd: 4 minuter 30 sekunder
Marknadsföringslagen: identiska varor (06:56 – 08:38)
Längd: 1 minuter 42 sekunder
Marknadsföringslagen: marknadsplatser online (08:38 – 11:01)
Längd: 2 minuter 23 sekunder
Marknadsföringslagen: Konsumentrecensioner (11:01 – 12:25)
Längd: 1 minuter 24 sekunder
Prisinformationslagen: Prissänkningar (12:25 – 14:50)
Längd: 2 minuter 25 sekunder
Distansavtalslagen: nya undantag (14:50 – 16:06)
Längd: 1 minuter 16 sekunder
Distansavtalslagen: ändrade informationskrav (16:06 – 19:39)
Längd: 3 minuter 33 sekunder
Distansavtalslagen: ändrade regler om ångerrätt (19:39 – 20:41)
Längd: 1 minuter 2 sekunder
Sanktioner och tillsyn: vad händer om man gör fel? (20:41 – 22:10)
Längd: 1 minuter 29 sekunder
Sanktioner och tillsyn: Myndigheternas utökade befogenheter (22:10 – 23:54)
Längd: 1 minuter 44 sekunder
Sanktioner och tillsyn: sanktionsavgifter i EU (23:54 – 27:27)
Längd: 3 minuter 33 sekunder
Sanktioner och tillsyn: sanktionsavgifter i Sverige (27:27 – 34:14)
Längd: 6 minuter 47 sekunder
Praktiska frågor - tips och råd (34:14 – 37:22)
Längd: 3 minuter 8 sekunder
Hur vi kan bistå - avslutande ord (37:22 – 40:26)
Längd: 3 minuter 4 sekunder

Under 2022 har ny lag trätt i kraft på konsumenträttens område. I två delar om det så kallade nya konsumentpaketet förklarar advokaterna Agnes Hammarstrand och Anna Ersson vad detta innebär för dig som näringsidkare.

I den andra delen går föreläsarna igenom konsumenträttsliga förändringar i bland annat marknadsföringslagen, prisinformationslagen och distansavtalslagen. Kursens röda tråd är krav på information gentemot konsumenten och sanktioner som kan påföras företag som inte agerar enligt gällande reglering. De går igenom viktiga förändringar gällande marknadsföring, handel på distans, marknadsplatser online, ångerrätt samt ger dig praktiska råd om hur du undviker fallgropar. Kursen utgår från handel med både fysiska varor och varor med digitalt innehåll.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Senior Associate / Advokat, Advokatfirman Delphi AB
Partner / Advokat, Advokatfirman Delphi AB

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser