Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Introduktion (00:00:01 – 00:00:52)
Längd: 51 sekunder
Konsumenttjänstlagen §§ 1-3 (00:00:52 – 00:04:18)
Längd: 3 minuter 26 sekunder
Viktiga undantag (00:04:18 – 00:07:07)
Längd: 2 minuter 49 sekunder
Fackmässighet (00:07:07 – 00:10:09)
Längd: 3 minuter 2 sekunder
Säkerhet och avrådande (00:10:09 – 00:12:43)
Längd: 2 minuter 34 sekunder
Tilläggsarbete (00:12:43 – 00:16:44)
Längd: 4 minuter 1 sekunder
Fel i tjänsten (00:16:44 – 00:22:43)
Längd: 5 minuter 59 sekunder
Avrådande (00:22:43 – 00:25:16)
Längd: 2 minuter 33 sekunder
Fel och reklamation (00:25:16 – 00:36:13)
Längd: 10 minuter 57 sekunder
Rätten att hålla inne betalning (00:36:13 – 00:40:38)
Längd: 4 minuter 25 sekunder
Avhjälpande (00:40:38 – 00:47:13)
Längd: 6 minuter 35 sekunder
Rätt att göra avdrag på priset (00:47:13 – 00:50:01)
Längd: 2 minuter 48 sekunder
Rätt att häva avtalet (00:50:01 – 00:52:10)
Längd: 2 minuter 9 sekunder
Dröjsmål (00:52:10 – 00:57:29)
Längd: 5 minuter 19 sekunder
Skadestånd (00:57:29 – 01:02:43)
Längd: 5 minuter 14 sekunder
Ansvar för tredje man (01:02:43 – 01:05:25)
Längd: 2 minuter 42 sekunder
Skadestånd och vite (01:05:25 – 01:10:55)
Längd: 5 minuter 30 sekunder
Pris och betalning (01:10:55 – 01:34:54)
Längd: 23 minuter 59 sekunder
Småhusentreprenader (01:34:54 – 01:51:10)
Längd: 16 minuter 16 sekunder
Sammanfattade synpunkter (01:51:10 – 01:57:46)
Längd: 6 minuter 36 sekunder
Frågestund (01:57:46 – 02:10:34)
Längd: 12 minuter 48 sekunder

Föreläsningen är en systematisk genomgång av Konsumenttjänstlagen i de delar den rör entreprenader. Konsumenttjänstlagen är tvingande, vilket innebär att det inte går att avtala bort lagen till konsumentens nackdel. Arbetar du mot konsumenter kan konsumententreprenader vara det mest avgörande för dig och dina kollegor att ha koll på i en entreprenad, både för att undvika juridiska misstag och onödiga kostnader.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat & delägare, Advokatfirman W & Ö
Advokat, advokatfirman W & Ö

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser