Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:00:01 – 00:03:19)
Längd: 3 minuter 18 sekunder
Partsförhållanden (00:03:19 – 00:06:21)
Längd: 3 minuter 2 sekunder
Att vara på obestånd (00:06:21 – 00:08:54)
Längd: 2 minuter 33 sekunder
Vad händer vid konkurs? (00:08:54 – 00:14:50)
Längd: 5 minuter 56 sekunder
Standardbestämmelserna och konkurs (00:14:50 – 00:20:42)
Längd: 5 minuter 52 sekunder
Företagsrekonstruktion (00:20:42 – 00:27:26)
Längd: 6 minuter 44 sekunder
Hur bör beställare och entreprenör agera innan entreprenaden? (00:27:26 – 00:36:46)
Längd: 9 minuter 20 sekunder
Hur bör beställaren agera under entreprenaden? (00:36:46 – 00:43:39)
Längd: 6 minuter 53 sekunder
Hur bör entreprenören agera under entreprenaden? (00:43:39 – 00:46:29)
Längd: 2 minuter 50 sekunder
Hur bör beställare och entreprenör agera vid parts konkurs? (00:46:29 – 00:47:39)
Längd: 1 minuter 10 sekunder
När entreprenören går i konkurs (00:47:39 – 01:00:03)
Längd: 12 minuter 24 sekunder
När beställaren går i konkurs (01:00:03 – 01:10:04)
Längd: 10 minuter 1 sekunder
Avslutande ord (01:10:04 – 01:10:48)
Längd: 44 sekunder

Konkurs eller risk för konkurs i entreprenad


I en entreprenad kan det handla om mycket pengar och det kan innebära en ekonomisk risk om er avtalspart hamnar på obestånd eller går i konkurs och på så vis inte kan prestera sin del av avtalet. I kursen får ni lära er mer om obestånd och konkurs, vilka bestämmelser som finns i standardavtalen och vad en företagsrekonstruktion innebär. Föreläsarna ger även praktiska tips och råd kring hur man både som beställare och entreprenör bör agera innan entreprenaden, under entreprenaden och vid en eventuell konkurs hos er motpart, för att minimera den ekonomiska risk ni står.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat & Partner, Hellström Advokatbyrå KB
Advokat & Partner, Hellström Advokatbyrå KB

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser