Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 00:48)
Längd: 47 sekunder
Vad är kamerabevakning? (00:48 – 02:19)
Längd: 1 minuter 31 sekunder
Hur regleras kamerabevakning? (02:19 – 04:13)
Längd: 1 minuter 54 sekunder
När krävs tillstånd för kamerabevakning? (04:13 – 10:14)
Längd: 6 minuter 1 sekunder
Tillåten kamerabevakning: förutsättningar (10:14 – 14:13)
Längd: 3 minuter 59 sekunder
Tillåten kamerabevakning: överväganden innan kamerabevakning (14:13 – 21:09)
Längd: 6 minuter 56 sekunder
Tillåten kamerabevakning: information på skylt (21:09 – 24:13)
Längd: 3 minuter 4 sekunder
Tillåten kamerabevakning: fullständig information (24:13 – 26:05)
Längd: 1 minuter 52 sekunder
Sammanfattning (26:05 – 29:14)
Längd: 3 minuter 9 sekunder

Vad innebär det för er som företagare att använda sig av kamerabevakning? Vilka tillstånd behöver ni? Vad är skillnaden på om arbetsplatsen ska kamerabevakas eller annan plats? Hur länge får ni lagra inspelningen?

I kursen går föreläsaren igenom förutsättningarna för tillåten kamerabevakning. Kursen har utgångspunkt i Kamerabevakningslagen och Dataskyddsförordningen. Kamerabevakning behandlar personuppgifter och ska därför ske i enlighet med GDPR, föreläsaren går igenom principer som måste tas i beaktning och vilka överväganden som måste göras. I kursen får ni lära er vilken information som ska nås ut till de som riskerar fångas på bild och vilka dokument som ska finnas på plats för att kamerabevakningen ska ske i enlighet med gällande lagstiftning.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat & delägare, Advokatfirman Glimstedt Stockholm

Allt om Juridik - E-Learning

Utbildningspaket: GDPR & IT-rätt

Senaste kurser