Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Introduktion (00:00:01 – 00:00:53)
Längd: 52 sekunder
Innehåll (00:00:53 – 00:02:23)
Längd: 1 minuter 30 sekunder
Lagar och föreskrifter (00:02:23 – 00:03:04)
Längd: 41 sekunder
Vad är en bostadsrättsförening? (00:03:04 – 00:08:16)
Längd: 5 minuter 12 sekunder
Avgifter (00:08:16 – 00:11:41)
Längd: 3 minuter 25 sekunder
Likhetsprincipen (00:11:41 – 00:14:56)
Längd: 3 minuter 15 sekunder
Stadgarna (00:14:56 – 00:16:39)
Längd: 1 minuter 43 sekunder
Styrelsens uppgifter (00:16:39 – 00:19:57)
Längd: 3 minuter 18 sekunder
Jäv (00:19:57 – 00:22:51)
Längd: 2 minuter 54 sekunder
Styrelsens uppgifter - fortsättning (00:22:51 – 00:38:39)
Längd: 15 minuter 48 sekunder
Föreningsstämma – högsta beslutande organ (00:38:39 – 00:41:23)
Längd: 2 minuter 44 sekunder
Föreningsstämma i praktiken (00:41:23 – 00:44:43)
Längd: 3 minuter 20 sekunder
Ansvarsfrihet för styrelseledamöter (00:44:43 – 00:46:24)
Längd: 1 minuter 41 sekunder
Gränsdragningsfrågor (00:46:24 – 00:47:20)
Längd: 56 sekunder
Motioner (00:47:20 – 00:49:43)
Längd: 2 minuter 23 sekunder
Medlemskap (00:49:43 – 00:55:18)
Längd: 5 minuter 35 sekunder
Underhållsfrågor (00:55:18 – 01:03:49)
Längd: 8 minuter 31 sekunder
Förändringar i lägenheten (01:03:49 – 01:06:31)
Längd: 2 minuter 42 sekunder
Andrahandsupplåtelse (01:06:31 – 01:13:03)
Längd: 6 minuter 32 sekunder
Dröjsmål med betalning av årsavgift (01:13:03 – 01:15:06)
Längd: 2 minuter 3 sekunder
Förverkandegrunder (01:15:06 – 01:19:04)
Längd: 3 minuter 58 sekunder
Avslutande kommentarer (01:19:04 – 01:21:10)
Längd: 2 minuter 6 sekunder

Juridik för bostadsrättsföreningar


Vad gäller egentligen i det fall att det blir en skada i en lägenhet – vems ansvar är det? Vilka förändringar får en bostadsrättsinnehavare utföra i lägenheten? Hur ska andrahandsupplåtelser hanteras i föreningen? Vilka avgifter kan vi som förening ta ut av våra medlemmar? Hur förverkas en bostadsrätt?

I den här E-Learningkursen reder vi ut begreppen och går igenom juridiken som varje bostadsrättsförening bör känna till och kunna hantera. Ni får som styrelse eller förening kunskaper om hur ni ska gå tillväga i olika situationer som kan uppstå i en bostadsrättsförening. Detta för att ni ska öka er förenings möjligheter att på bästa sätt hantera de olika frågorna på ett juridiskt korrekt sätt.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat, Landahl Advokatbyrå

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser