Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Introduktion (00:00:01 – 00:01:35)
Längd: 1 minuter 34 sekunder
Vad är bolagsrätt? (00:01:35 – 00:04:26)
Längd: 2 minuter 51 sekunder
Bolagsformer (00:04:26 – 00:31:37)
Längd: 27 minuter 11 sekunder
Samarbetspartners och samarbetsavtal (00:31:37 – 00:51:07)
Längd: 19 minuter 30 sekunder
Bolagets företrädare och deras funktioner (00:51:07 – 01:01:56)
Längd: 10 minuter 49 sekunder
Den dagliga verksamheten att driva bolag (01:01:56 – 01:10:39)
Längd: 8 minuter 43 sekunder
Avveckling och överlåtelse av bolag (01:10:39 – 01:17:22)
Längd: 6 minuter 43 sekunder
Anlitande av juridisk expertis för bolag (01:17:22 – 01:23:12)
Längd: 5 minuter 50 sekunder

Juridik för beslutsfattare - Bolagsrätt


I detta avsnitt av Allt om Juridiks serie Juridik för beslutsfattare behandlas bolagsrätt.

Advokaten Katarina Jansson som driver advokatbyrån Stockholm Legal och Malin Johansson, VD på företaget XL Outdoor AB diskuterar bolagsrätt. I videon berörs för- och nackdelar med de olika bolagsformerna, vad företagare bör tänka på vid den dagliga driften och hur bolag avvecklas. Videon syftar till att ge dig som drömmer om eller redan har ett företag nyttiga kunskaper i bolagsrätt. Det ges även tips om avtalsingående, betalningsansvar och försäkringsskydd.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat & grundare, STHLM Legal

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser