Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Introduktion (00:00:01 – 00:00:51)
Längd: 50 sekunder
Allmänt om handhavande av avtal (00:00:51 – 00:05:43)
Längd: 4 minuter 52 sekunder
Hur kommer ett avtal till stånd? Anbud och accept (00:05:43 – 00:21:20)
Längd: 15 minuter 37 sekunder
Upprättande av kontrakt (00:21:20 – 00:25:36)
Längd: 4 minuter 16 sekunder
Firmatecknare och fullmakter (00:25:36 – 00:29:59)
Längd: 4 minuter 23 sekunder
Rättsområdets systematik (00:29:59 – 00:37:41)
Längd: 7 minuter 42 sekunder
Avtalsrättsliga huvudprinciper (00:37:41 – 00:42:45)
Längd: 5 minuter 4 sekunder
Kontraktsrättsliga frågor (00:42:45 – 00:44:20)
Längd: 1 minuter 35 sekunder
Ändring och omförhandling av avtal (00:44:20 – 00:47:19)
Längd: 2 minuter 59 sekunder
Hur upphör ett avtal? Avtals ogiltighet (00:47:19 – 00:55:17)
Längd: 7 minuter 58 sekunder
Förklaringsmisstag – vad händer om man skriver fel i ett anbud? (00:55:17 – 00:56:44)
Längd: 1 minuter 27 sekunder
Ogiltighet föranlett av avtalets innehåll (00:56:44 – 00:58:37)
Längd: 1 minuter 53 sekunder
Vad händer när ett avtal upphör? (00:58:37 – 01:00:00)
Längd: 1 minuter 23 sekunder
Avslutande sammanfattning och tips (01:00:00 – 01:03:18)
Längd: 3 minuter 18 sekunder

Juridik för beslutsfattare - Avtalsrätt


I detta avsnitt av Allt om Juridiks serie Juridik för beslutsfattare berättar advokaterna Peter Dickmark och Frank Reijbrandt om rättsområdena avtalsrätt och kontraktsrätt.

I videon behandlas såväl hur avtal ingås som hur de upphör. Videon är aktuell för dig som företagare som både vill få handfasta tips på vad du bör tänka på vid ingående av avtal och samtidigt lära dig mer om allmänna principer inom avtalsrätten. Målsättningen är att du ska få ett helhetsperspektiv på rättsområdet och därigenom kunna fatta väl genomtänkta beslut.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat & delägare, Kriström Advokatbyrå
Advokat, Kriström Advokatbyrå

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser