Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Introduktion (00:01 – 01:06)
Längd: 1 minuter 5 sekunder
Vad är arbetsrätt? (01:06 – 02:48)
Längd: 1 minuter 42 sekunder
Vem är arbetsgivare/arbetstagare? (02:48 – 06:10)
Längd: 3 minuter 22 sekunder
Lojalitetsplikten (06:10 – 09:20)
Längd: 3 minuter 10 sekunder
Anställningsformer (09:20 – 14:43)
Längd: 5 minuter 23 sekunder
Arbetsgivarens arbetsledningsrätt (14:43 – 17:19)
Längd: 2 minuter 36 sekunder
Arbetstiden (17:19 – 18:44)
Längd: 1 minuter 25 sekunder
Diskriminering (18:44 – 22:17)
Längd: 3 minuter 33 sekunder
Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar (22:17 – 26:48)
Längd: 4 minuter 31 sekunder
Lovlig och olovlig frånvaro från arbetsplatsen (26:48 – 27:58)
Längd: 1 minuter 10 sekunder
Semester (27:58 – 31:56)
Längd: 3 minuter 58 sekunder
Frånvaro på grund av sjukdom (31:56 – 36:25)
Längd: 4 minuter 29 sekunder
Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet (36:25 – 40:37)
Längd: 4 minuter 12 sekunder
Uppsägning på grund av arbetsbrist (40:37 – 45:53)
Längd: 5 minuter 16 sekunder
Uppsägning på grund av personliga skäl (45:53 – 52:11)
Längd: 6 minuter 18 sekunder
Avskedande (52:11 – 53:19)
Längd: 1 minuter 8 sekunder
Skyldigheter efter anställningen (53:19 – 59:38)
Längd: 6 minuter 19 sekunder

Juridik för beslutsfattare - Arbetsrätt


I detta avsnitt av Allt om Juridiks serie Juridik för beslutsfattare behandlas arbetsrätt.

Denna utbildning är till för dig som arbetsgivare eller personalansvarig och ger dig verktygen som behövs för att säkerställa att personalfrågor hos företaget hanteras på rätt sätt.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Partner, Bird & Bird
Associate, Bird & Bird
Advokat & partner, Advokatfirman Lindahl
Associate, Bird & Bird

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser