Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 03:53)
Längd: 3 minuter 52 sekunder
Bruttolön, förmåner och nettolön (03:53 – 07:33)
Längd: 3 minuter 40 sekunder
Skatteavdrag (07:33 – 14:59)
Längd: 7 minuter 26 sekunder
Arbetsgivaravgifter och arbetsgivardeklaration (14:59 – 19:20)
Längd: 4 minuter 21 sekunder
Frånvaro (19:20 – 20:30)
Längd: 1 minuter 10 sekunder
Frånvaro: semester (20:30 – 23:11)
Längd: 2 minuter 41 sekunder
Frånvaro: sjuk (23:11 – 25:02)
Längd: 1 minuter 51 sekunder
Frånvaro: föräldraledighet (25:02 – 26:49)
Längd: 1 minuter 47 sekunder
Resor i tjänsten (26:49 – 27:54)
Längd: 1 minuter 5 sekunder
Resor i tjänsten - kostnadsersättningar (27:54 – 28:47)
Längd: 53 sekunder
Resor i tjänsten - milersättning och drivmedelsförmån (28:47 – 34:24)
Längd: 5 minuter 37 sekunder
Resor i tjänsten - Traktamente och måltider (34:24 – 42:31)
Längd: 8 minuter 7 sekunder
Avslutande ord (42:31 – 43:06)
Längd: 35 sekunder

Introduktion i löneadministration


Kursen är en grundkurs i löneadministration. Du får bland annat lära dig om hur skatteavdraget ska beräknas, arbetsgivaravgifter och arbetsgivardeklarationen som ska lämnas in till Skatteverket samt hur frånvaro hanteras och resor i tjänsten. Föreläsaren går igenom vanliga frågor som vilka måltider arbetsgivaren får betala för den anställde på resa i tjänsten, hur det fungerar med förmånsbil jämfört med egen bil på tjänsteresa samt hur man hanterar semester, föräldraledighet och sjuklön.

Medverkande
Auktoriserad Lönekonsult, Salario

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser