Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 03:53)
Längd: 3 minuter 52 sekunder
Bruttolön, förmåner och nettolön (03:53 – 07:33)
Längd: 3 minuter 40 sekunder
Skatteavdrag (07:33 – 14:59)
Längd: 7 minuter 26 sekunder
Arbetsgivaravgifter och arbetsgivardeklaration (14:59 – 19:20)
Längd: 4 minuter 21 sekunder
Frånvaro (19:20 – 20:30)
Längd: 1 minuter 10 sekunder
Frånvaro: semester (20:30 – 23:11)
Längd: 2 minuter 41 sekunder
Frånvaro: sjuk (23:11 – 25:02)
Längd: 1 minuter 51 sekunder
Frånvaro: föräldraledighet (25:02 – 26:49)
Längd: 1 minuter 47 sekunder
Resor i tjänsten (26:49 – 27:54)
Längd: 1 minuter 5 sekunder
Resor i tjänsten - kostnadsersättningar (27:54 – 28:47)
Längd: 53 sekunder
Resor i tjänsten - milersättning och drivmedelsförmån (28:47 – 34:24)
Längd: 5 minuter 37 sekunder
Resor i tjänsten - Traktamente och måltider (34:24 – 42:31)
Längd: 8 minuter 7 sekunder
Avslutande ord (42:31 – 43:06)
Längd: 35 sekunder

Introduktion i löneadministration


Kursen är en grundkurs i löneadministration. Du får bland annat lära dig om hur skatteavdraget ska beräknas, arbetsgivaravgifter och arbetsgivardeklarationen som ska lämnas in till Skatteverket samt hur frånvaro hanteras och resor i tjänsten. Föreläsaren går igenom vanliga frågor som vilka måltider arbetsgivaren får betala för den anställde på resa i tjänsten, hur det fungerar med förmånsbil jämfört med egen bil på tjänsteresa samt hur man hanterar semester, föräldraledighet och sjuklön.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Auktoriserad Lönekonsult, Salario

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser