Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 00:49)
Längd: 48 sekunder
Hyreslagen (00:49 – 03:30)
Längd: 2 minuter 41 sekunder
Hyresvärdens ansvar (03:30 – 04:15)
Längd: 45 sekunder
Hyresgästens ansvar (04:15 – 05:16)
Längd: 1 minuter 1 sekunder
Hyresgästens ansvar: Betala hyra (05:16 – 06:07)
Längd: 51 sekunder
Hyresgästens ansvar: Vårdplikt (06:07 – 10:53)
Längd: 4 minuter 46 sekunder
Hyresgästens rättigheter (10:53 – 11:41)
Längd: 48 sekunder
Begära återställande (11:41 – 12:36)
Längd: 55 sekunder
Återställa på hyresvärdens bekostnad (12:36 – 13:27)
Längd: 51 sekunder
Hyresnedsättning (13:27 – 14:02)
Längd: 35 sekunder
Skadestånd (14:02 – 14:26)
Längd: 24 sekunder
Semesterparagrafen (14:26 – 15:35)
Längd: 1 minuter 9 sekunder
Gröna hyresavtal (15:35 – 17:10)
Längd: 1 minuter 35 sekunder
Avslutande ord (17:10 – 18:00)
Längd: 50 sekunder

Hyresvärdens ansvar vid lokalhyra


Hyreslagen verkar enkel vid första anblick, men kan vara snårig att tillämpa och misstag kan bli kostsamt för hyresvärden. I den här kursen får du lära dig om hyresvärdens ansvar och skyldigheter gentemot hyresgästen och vad hyresgästen måste göra för att få sina rättigheter tillgodosedda. Föreläsaren går bland annat igenom hur långt vårdplikten sträcker sig och hur hyresgästen ska agera om lokalen inte är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Han berättar dessutom om gröna hyresavtal och om den så kallade ”semesterparagrafen” som man som hyresvärd absolut inte vill missa.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat & Partner, Advokatfirman Lindahl

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser