Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 00:31)
Längd: 30 sekunder
Om betalningssvårigheter (00:31 – 01:38)
Längd: 1 minuter 7 sekunder
Betalningsanmodan och avbetalningsplan (01:38 – 03:57)
Längd: 2 minuter 19 sekunder
Förverkande och uppsägning (03:57 – 06:55)
Längd: 2 minuter 58 sekunder
Återvinning efter uppsägning (06:55 – 08:52)
Längd: 1 minuter 57 sekunder
Uppsägning: Bostadshyresgäst (08:52 – 11:24)
Längd: 2 minuter 32 sekunder
Hyresgästens konkurs (11:24 – 15:05)
Längd: 3 minuter 41 sekunder
Rätt till uppsägning: Hyresgästen (15:05 – 16:04)
Längd: 59 sekunder
Rätt till uppsägning: Hyresvärden (16:04 – 19:23)
Längd: 3 minuter 19 sekunder
Delgivningen och uppsägningshandlingen (19:23 – 23:31)
Längd: 4 minuter 8 sekunder
Säkerheter (23:31 – 30:22)
Längd: 6 minuter 51 sekunder
Risker med att säga upp hyresgäst som inte betalar (30:22 – 32:49)
Längd: 2 minuter 27 sekunder
Sammanfattning (32:49 – 33:28)
Längd: 39 sekunder

Hyresgäster med betalningssvårigheter


Hur ska man göra om hyresgästen inte betalar? Hur ska man gå till väga för att minimera riskerna och undvika att förlora pengar? Det är vanligt att som hyresvärd råka ut för hyresgäster med betalningssvårigheter, både vad gäller lokaler och bostäder.

Föreläsaren utgår från sin långa erfarenhet i branschen och går igenom hur du ska agera proaktivt, när ni skriver avtal, och i en situation där en hyresgäst plötsligt inte kan betala hyran. Du får lära dig om vanliga problem som man kan stöta på med en hyresgäst med betalningssvårigheter, hur du ska agera om din hyresgäst går i konkurs och hur du ska göra för att minimera de ekonomiska riskerna. Föreläsaren går även igenom vad som gäller vid uppsägning och vilka risker det finns med att säga upp en hyresgäst som inte betalar. Kursen utgår från rättigheter och skyldigheter som både hyresgäster och hyresvärdar har.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat, Landahl Advokatbyrå

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser