Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 05:41)
Längd: 5 minuter 40 sekunder
ÄTA - Allmänt (05:41 – 11:20)
Längd: 5 minuter 39 sekunder
ÄTA - Formalia (11:20 – 16:12)
Längd: 4 minuter 52 sekunder
ÄTA - Ersättning (16:12 – 19:51)
Längd: 3 minuter 39 sekunder
Hinder (19:51 – 27:38)
Längd: 7 minuter 47 sekunder
Väsentlig rubbning (27:38 – 35:31)
Längd: 7 minuter 53 sekunder
Forcering (35:31 – 39:08)
Längd: 3 minuter 37 sekunder
Avslutande ord (39:08 – 40:23)
Längd: 1 minuter 15 sekunder

Många byggprojekt är komplexa och det blir ofta inte som parterna hade tänkt sig när entreprenaden upphandlades, exempelvis kan oväntade omständigheter dyka upp som innebär att entreprenaden tar längre tid och blir dyrare. Kursen handlar om bestämmelserna i AB 04 och ABT 06 som reglerar hinder och störningar i en entreprenad och hur de ska hanteras i praktiken. Föreläsaren går igenom vad väsentlig rubbning och forcering innebär samt under vilka förutsättningar som entreprenören är berättigad till tidsförlängning och ekonomisk ersättning.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat & Partner, Hellström Advokatbyrå KB

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser