Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 00:52)
Längd: 51 sekunder
Reglering (00:52 – 02:07)
Längd: 1 minuter 15 sekunder
Bokföringsskyldighet (02:07 – 02:38)
Längd: 31 sekunder
Affärshändelser (02:38 – 03:34)
Längd: 56 sekunder
Verifikation (03:34 – 04:47)
Längd: 1 minuter 13 sekunder
Arkivering (04:47 – 05:41)
Längd: 54 sekunder
Dubbel bokföring (05:41 – 07:51)
Längd: 2 minuter 10 sekunder
Tillgångar och avskrivningar (07:51 – 10:40)
Längd: 2 minuter 49 sekunder
Skulder och eget kapital (10:40 – 12:10)
Längd: 1 minuter 30 sekunder
Obeskattade reserver (12:10 – 12:56)
Längd: 46 sekunder
Resultaträkning och exempel på bokföring (12:56 – 16:50)
Längd: 3 minuter 54 sekunder
K-regelverk (16:50 – 18:31)
Längd: 1 minuter 41 sekunder
Årsredovisning (18:31 – 20:43)
Längd: 2 minuter 12 sekunder
Redovisningskonsult och revisor (20:43 – 22:08)
Längd: 1 minuter 25 sekunder

I den här kursen får du lära dig om grunderna i redovisning och bokföring. Föreläsaren går igenom de viktigaste begreppen att ha koll på och ger flera exempel på hur olika affärshändelser ska bokföras, för att du ska bli mer säker i din redovisning. Hon förklarar även olika avskrivningsmetoder, hur man hanterar olika tillgångar och obeskattade reserver samt reder ut skillnaden mellan balansräkning och resultaträkning.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Chefsjurist, Allt om Juridik

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser