Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:00:01 – 00:02:36)
Längd: 2 minuter 35 sekunder
Överlåtelseformer (00:02:36 – 00:09:41)
Längd: 7 minuter 5 sekunder
Finansieringsproblem (00:09:41 – 00:11:06)
Längd: 1 minuter 25 sekunder
Pensionsåtagande (00:11:06 – 00:13:17)
Längd: 2 minuter 11 sekunder
Enskild egendom för mottagaren (00:13:17 – 00:14:21)
Längd: 1 minuter 4 sekunder
Vad kan bli enskild egendom? (00:14:21 – 00:17:17)
Längd: 2 minuter 56 sekunder
Vad är en gåva? (00:17:17 – 00:25:40)
Längd: 8 minuter 23 sekunder
Värdering och latent skatteskuld (00:25:40 – 00:27:34)
Längd: 1 minuter 54 sekunder
Inkomstbeskattning vid gåva (00:27:34 – 00:30:45)
Längd: 3 minuter 11 sekunder
Beskattning vid gåva (00:30:45 – 00:38:39)
Längd: 7 minuter 54 sekunder
Konsekvenser vid blandat fång & inkomstbeskattning vid lös egendom (00:38:39 – 00:42:56)
Längd: 4 minuter 17 sekunder
Intern aktieöverlåtelse (00:42:56 – 00:57:33)
Längd: 14 minuter 37 sekunder
Utnyttja ABL (00:57:33 – 01:02:41)
Längd: 5 minuter 8 sekunder
Sammanfattning (01:02:41 – 01:05:07)
Längd: 2 minuter 26 sekunder

Generationsskifte: skatterättsligt perspektiv


Står du inför en stundande pension och vill att företaget ska gå vidare i familjen? Känner du till alla frågor att reflektera över vid ett generationsskifte? Hur ska överlåtelser hanteras när de har karaktären av både köp och gåva? Vad är viktigt att tänka på inför beskattning av gåvor till dina barn, både lös egendom och fastigheter? Hur kan du utnyttja aktiebolagslagen till din fördel, genom bland annat indragning av aktier?

I den här kursen ges en tydlig överblick av frågor du bör ta ställning till vid ett generationsskifte, som till stor del handlar om framtiden – för bolaget, för din pension och för din familj. Processen ska vara rättvis men även så billig som möjligt för alla inblandade. I kursen får du lära dig hur ni tar er igenom ett generationsskifte utan att betala höga skattekostnader. Föreläsaren går igenom frågor som hur du hanterar arv, testamente, gåvor och försäkringar. Du får lära dig hur du planerar överlåtelse av både fast och lös egendom till dig själv, dina barn och andra familjemedlemmar på bästa sätt och hur du utnyttjar skattereglering och aktiebolagslagen till din fördel.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat & delägare, Advokatfirman Lindenlaw

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser