Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Introduktion (00:00:01 – 00:01:20)
Längd: 1 minuter 19 sekunder
Vad är ett familjeföretag? (00:01:20 – 00:05:58)
Längd: 4 minuter 38 sekunder
Praktiskt exempel - familjen fiktiv (00:05:58 – 00:07:40)
Längd: 1 minuter 42 sekunder
Trecirkelmodellen (00:07:40 – 00:08:51)
Längd: 1 minuter 11 sekunder
Inledning av generationsskifte (00:08:51 – 00:14:16)
Längd: 5 minuter 25 sekunder
Skifte av VD-rollen (00:14:16 – 00:26:09)
Längd: 11 minuter 53 sekunder
Skifte av ägare (00:26:09 – 00:40:25)
Längd: 14 minuter 16 sekunder
Utmaningar (00:40:25 – 01:07:56)
Längd: 27 minuter 31 sekunder
Ägarstyrning (01:07:56 – 01:14:22)
Längd: 6 minuter 26 sekunder
Ägardirektiv (01:14:22 – 01:18:28)
Längd: 4 minuter 6 sekunder
Aktieägaravtal (01:18:28 – 01:25:34)
Längd: 7 minuter 6 sekunder
Tillvägagångssätt (01:25:34 – 01:40:39)
Längd: 15 minuter 5 sekunder
Avslutande råd (01:40:39 – 01:43:42)
Längd: 3 minuter 3 sekunder
Frågestund (01:43:42 – 02:21:35)
Längd: 37 minuter 53 sekunder

Denna digitala kurs syftar till att ni som står inför ett ägarskifte inom familjen alternativt överväger ett sådant ska få en inblick i vilka ekonomiska, juridiska och känslomässiga utmaningar ni står inför. Familjeföretag präglas av ett komplext förhållande mellan familjeroller och företagsroller. När ett företag ska gå vidare i familjen uppkommer i regel flera utmaningar, bland annat vad gäller känslomässiga frågor angående familjerelationer, kompetens och kommunikation.

Under kursen lär du dig hur ett lyckat generationsskifte går till genom praktiska råd och tillvägagångssätt. I kursen får du även en indikation om vilka juridiska och ekonomiska aspekter som bör beaktas vid ett VD-skifte och ägarskifte, samt vilka grundläggande ägardokument som ska vara på plats. Föreläsaren Annika Hall har en långvarig bakgrund som författare, rådgivare och föreläsare kring ägarförändringar och ägarstyrning av familjeägda företag.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Rådgivare, författare och föreläsare

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser