Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 00:21)
Längd: 20 sekunder
Disposition (00:21 – 01:03)
Längd: 42 sekunder
Kort om dataskydd och GDPR (01:03 – 03:04)
Längd: 2 minuter 1 sekunder
Dataskyddspolicy (03:04 – 05:18)
Längd: 2 minuter 14 sekunder
Personuppgiftsbiträdesavtal (05:18 – 07:08)
Längd: 1 minuter 50 sekunder
Registerförteckning (07:08 – 09:50)
Längd: 2 minuter 42 sekunder
Interna rutiner (09:50 – 14:17)
Längd: 4 minuter 27 sekunder
Loggböcker (14:17 – 16:28)
Längd: 2 minuter 11 sekunder
Avslutning (16:28 – 17:10)
Längd: 42 sekunder

Har ni ert personuppgiftsbiträdesavtal på plats? När föreligger ett biträdesförhållande? Hur hanteras en personuppgiftsincident? Hur hanterar ni er e-post? När ska information gallras? Hur ofta byter ni lösenord på er e-post?

I den här kursen går föreläsaren igenom de fem viktigaste dokumenten att ha på plats för att styrka att verksamheten följer GDPR. Sedan våren 2021 har tillsynen över företags personuppgiftshantering ökat och det är därför viktigt att upprätta dokument som visar på verksamhetens rutiner. Kursen är att se som ett första steg i GDPR-arbetet och ger en översikt över de viktigaste dokumenten att upprätta.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Bolagsjurist, Allt om Juridik

Allt om Juridik - E-Learning

Utbildningspaket: GDPR & IT-rätt

Senaste kurser