Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Introduktion (00:01 – 00:22)
Längd: 21 sekunder
Principer för behandling (00:22 – 01:26)
Längd: 1 minuter 4 sekunder
Personuppgiftsbehandling inom HR (01:26 – 05:32)
Längd: 4 minuter 6 sekunder
Samtycke från arbetstagaren (05:32 – 07:46)
Längd: 2 minuter 14 sekunder
Gallring och lagring (07:46 – 10:10)
Längd: 2 minuter 24 sekunder
Behandling av närståendes uppgifter (10:10 – 10:54)
Längd: 44 sekunder
Rutiner i företaget (10:54 – 13:44)
Längd: 2 minuter 50 sekunder
Rättsliga förpliktelser (13:44 – 16:31)
Längd: 2 minuter 47 sekunder
Personuppgiftsbiträdesavtal (16:31 – 20:34)
Längd: 4 minuter 3 sekunder
Dataskyddsombud (20:34 – 25:00)
Längd: 4 minuter 26 sekunder
Frågestund (25:00 – 56:39)
Längd: 31 minuter 39 sekunder

GDPR fördjupning för HR och ekonomi


I denna fördjupningskurs får du lära dig om det interna arbetet som krävs för att din organisation ska uppfylla de krav som följer av den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

Hanterar du personuppgifter internt är det minst lika viktigt att säkerställa rutiner för detta som för extern behandling för personuppgifter, som exempelvis vid marknadsföring. Kursen ger svar på de vanligaste frågor som finns gällande personuppgiftsbehandling för personer verksamma inom HR, administration och ekonomi och hjälper dig att säkerställa att du följer GDPR efter 25 maj 2018.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat & delägare, Advokatfirman Lindberg & Saxon

Allt om Juridik - E-Learning

Utbildningspaket: GDPR & IT-rätt

Senaste kurser