Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 00:32)
Längd: 31 sekunder
Laglig grund för myndigheters behandling (00:32 – 04:28)
Längd: 3 minuter 56 sekunder
Offentlighets- och sekretesslagstiftning (04:28 – 10:50)
Längd: 6 minuter 22 sekunder
Dataskyddsombud (10:50 – 14:01)
Längd: 3 minuter 11 sekunder

I denna fördjupningskurs ger vi dig möjligheten att fördjupa dig avseende de krav för personuppgiftshantering som är specifika för den offentliga sektorn. Kursen går igenom de lagliga grunderna för hantering av personuppgifter inom en myndighet, gränsdragningen mellan offentlighets – och sekretesslagstiftning, allmänna handlingar och GDPR. Du kommer även få kunskap om dataskyddsombud och dess uppgifter då en myndighet är skyldig att ha ett sådant och detta för att säkerställa att din organisation följer GDPR.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat & delägare, Advokatfirman Lindberg & Saxon

Allt om Juridik - E-Learning

Utbildningspaket: GDPR & IT-rätt

Senaste kurser