Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:00:01 – 00:01:18)
Längd: 1 minuter 17 sekunder
Tryck- och yttrandefrihet (00:01:18 – 00:07:38)
Längd: 6 minuter 20 sekunder
Förtalsbestämmelsen (00:07:38 – 00:11:34)
Längd: 3 minuter 56 sekunder
Vem kan förtalas? (00:11:34 – 00:17:59)
Längd: 6 minuter 25 sekunder
Hur kan man förtalas? (00:17:59 – 00:29:48)
Längd: 11 minuter 49 sekunder
Vad menas med "uppgift" enligt förtalsbestämmelsen? (00:29:48 – 00:35:15)
Längd: 5 minuter 27 sekunder
Rekvisit i förtalsbestämmelsen (00:35:15 – 00:41:45)
Längd: 6 minuter 30 sekunder
Trestegsraket (00:41:45 – 00:47:41)
Längd: 5 minuter 56 sekunder
Fördjupning i försvarlighetsrekvisitet (00:47:41 – 01:00:17)
Längd: 12 minuter 36 sekunder
Var uppgiften sann? (01:00:17 – 01:04:18)
Längd: 4 minuter 1 sekunder
Förtal av avliden (01:04:18 – 01:06:39)
Längd: 2 minuter 21 sekunder
Sanktioner (01:06:39 – 01:07:18)
Längd: 39 sekunder
Avslutande ord (01:07:18 – 01:08:33)
Längd: 1 minuter 15 sekunder

Förtal och massmedia


Att göra en bedömning i valet mellan att publicera en uppgift eller inte kan vara svårt. I kursen får du lära dig om förtalsbestämmelsen och hur den ska tillämpas i praktiken. Föreläsaren använder sig av konkreta exempel för att besvara centrala frågor, till exempel vilken typ av person som kan förtalas, hur man kan förtalas, vilka uppgifter det kan handla om och om det ändå är försvarligt att publicera uppgifterna trots att det skulle kunna utgöra ett tekniskt förtal. Med hjälp av ”förtalsbestämmelsens trestegsraket” blir det enklare att bedöma huruvida det är tillåtet att publicera en uppgift eller ej.

Föreläsaren har i drygt 30 år arbetat i korsningen av juridik och journalistik, bland annat som chefredaktör för Dagens Juridik. Han delar med sig av sina erfarenheter, går igenom vanliga missuppfattningar och ger praktiska tips för att underlätta ditt arbete som journalist.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Senior Advisor, Blendow Group

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser