Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 02:07)
Längd: 2 minuter 6 sekunder
Upphandlingsdokument (02:07 – 04:39)
Längd: 2 minuter 32 sekunder
Kravspecifikation (04:39 – 05:47)
Längd: 1 minuter 8 sekunder
Obligatorisk och frivillig uteslutning (05:47 – 07:11)
Längd: 1 minuter 24 sekunder
Att tänka på vid kvalificeringskrav (07:11 – 18:26)
Längd: 11 minuter 15 sekunder
Exkludera inte leverantörer i onödan (18:26 – 20:37)
Längd: 2 minuter 11 sekunder
Formulera krav (20:37 – 22:18)
Längd: 1 minuter 41 sekunder
Detaljkrav och funktionskrav (22:18 – 23:13)
Längd: 55 sekunder
Standarder (23:13 – 26:26)
Längd: 3 minuter 13 sekunder
Märkning (26:26 – 30:24)
Längd: 3 minuter 58 sekunder
Teknisk specifikation för obligatoriska krav (30:24 – 31:13)
Längd: 49 sekunder
Stimulera utvecklingen och främja konkurrens (31:13 – 33:20)
Längd: 2 minuter 7 sekunder
Stöd för att använda krav på märkning (33:20 – 37:12)
Längd: 3 minuter 52 sekunder
Grundläggande principerna för offentlig upphandling (37:12 – 41:09)
Längd: 3 minuter 57 sekunder

För att hitta den bästa leverantören för just er och undvika att exkludera lämpliga leverantörer i onödan krävs först och främst ett bra förfrågningsunderlag. I den här kursen ges konkreta tips på vad ett förfrågningsunderlag bör innehålla enligt gällande lagar och regler samt föreläsarens egna erfarenheter för bäst utdelning. Föreläsaren ger vägledning och förklarar hur kvalificeringskrav ska skiljas åt och formuleras för en kostnadseffektiv upphandling. Han berättar om olika standarder och märkningar som används i en upphandling, bland annat om när krav på märkning bör ställas som en teknisk specifikation, tilldelningskriterium eller kontraktsvillkor.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Upphandlingsexpert, Public Procurement Service AB

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser