Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 00:45)
Längd: 44 sekunder
Företagshemligheter och sekretess – exempel (00:45 – 02:10)
Längd: 1 minuter 25 sekunder
Lagen (2018:558) om företagshemligheter (LFH) (02:10 – 02:43)
Längd: 33 sekunder
Företagshemlighet – vad är det? (02:43 – 08:47)
Längd: 6 minuter 4 sekunder
Företagshemlighet – vad får man inte göra? (08:47 – 13:33)
Längd: 4 minuter 46 sekunder
Angriper en företagshemlighet – vad händer? (13:33 – 20:09)
Längd: 6 minuter 36 sekunder
Sekretessavtalet – viktigt! (20:09 – 24:02)
Längd: 3 minuter 53 sekunder
Konsekvenser vid avtalsbrott (24:02 – 27:11)
Längd: 3 minuter 9 sekunder
Avslutning (27:11 – 29:12)
Längd: 2 minuter 1 sekunder

Företagshemligheter och sekretess


Hur skyddar ni känslig information i företaget när ni samarbetar med andra företag? Vad kan ni göra om någon röjer era affärshemligheter till en konkurrent? Vidtar ni tillräckliga åtgärder för att skydda sådan information av affärsmässigt värde?

I kursen får ni lära er vilka rättigheter ni har enligt lagen om företagshemligheter och hur ni kan skydda känslig information genom ett sekretessavtal. Föreläsaren går igenom vad som utgör en företagshemlighet, vad ett obehörigt angrepp är och på vilka sätt ni kan skydda känslig information, både genom avtal och att vidta andra åtgärder.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Associate, DER Juridik

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser