Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 00:44)
Längd: 43 sekunder
Vad betyder Force majeure? (00:44 – 01:53)
Längd: 1 minuter 9 sekunder
Reglering om kontrollansvar (01:53 – 02:31)
Längd: 38 sekunder
Hardship och Unidroit:s regelverk (02:31 – 03:51)
Längd: 1 minuter 20 sekunder
Ingen klausul om Force majeure eller Hardship? (03:51 – 05:00)
Längd: 1 minuter 9 sekunder
Rättsfall (05:00 – 07:56)
Längd: 2 minuter 56 sekunder
Exempel på skrivelse och avslutande ord (07:56 – 08:45)
Längd: 49 sekunder

I den här minikursen får du lära dig allt om force majeure och oförutsägbara händelser som påverkar parts förmåga att prestera enligt avtal. Force majeure är inte reglerat i lag, utan måste föras in som klausul i avtalet för att gälla. Föreläsaren går igenom hur en sådan klausul fungerar, vad ”hardship” är och hur man går tillväga i en extraordinär situation utan force majeure-klausul.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Bolagsjurist, Allt om Juridik

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser