Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 04:05)
Längd: 4 minuter 4 sekunder
”Saklig grund” ändras till ”sakliga skäl” (04:05 – 06:42)
Längd: 2 minuter 37 sekunder
Turordning vid arbetsbrist ändras (06:42 – 09:18)
Längd: 2 minuter 36 sekunder
Tvist om en uppsägnings giltighet (09:18 – 12:27)
Längd: 3 minuter 9 sekunder
Hyvling ändras (12:27 – 14:56)
Längd: 2 minuter 29 sekunder
Allmän visstidsanställning ändras (14:56 – 21:14)
Längd: 6 minuter 18 sekunder
Heltid är huvudregeln (21:14 – 22:36)
Längd: 1 minuter 22 sekunder
Ändringar i uthyrningslagen (22:36 – 24:56)
Längd: 2 minuter 20 sekunder
Sammanfattning (24:56 – 28:10)
Längd: 3 minuter 14 sekunder

I den här högaktuella kursen går föreläsarna igenom de viktigaste förändringarna i LAS som förväntas ske sommaren 2022. Reformen har beskrivits som den största på svensk arbetsmarknad i modern tid och kommer bland annat innebära att det blir billigare för arbetsgivare vid tvist om uppsägnings giltighet, att det blir lättare att behålla värdefull kompetens vid arbetsbrist på företaget och nya hyvlingsregler. Lagen är tänkt att spegla verkligheten genom en kodifiering av praxis och innebär förändringar av stor vikt för arbetsgivare att ha koll på.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Chefsförhandlare, Sinf
Bolagsjurist, Allt om Juridik

Senaste kurser