Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning & Agenda (00:01 – 02:36)
Längd: 2 minuter 35 sekunder
Svensk rätt (02:36 – 06:47)
Längd: 4 minuter 11 sekunder
Utförande (06:47 – 10:50)
Längd: 4 minuter 3 sekunder
Vad utgör fel? (10:50 – 14:23)
Längd: 3 minuter 33 sekunder
Garanti (14:23 – 17:48)
Längd: 3 minuter 25 sekunder
Beställarens reklamation (17:48 – 21:16)
Längd: 3 minuter 28 sekunder
Vad får beställaren reklamera? (21:16 – 24:34)
Längd: 3 minuter 18 sekunder
Fel under garantitiden (24:34 – 24:56)
Längd: 22 sekunder
Avhjälpande av fel (24:56 – 27:33)
Längd: 2 minuter 37 sekunder
Måste alla fel avhjälpas? (27:33 – 31:39)
Längd: 4 minuter 6 sekunder
Fel efter garantitiden (31:39 – 36:09)
Längd: 4 minuter 30 sekunder
Ansvar för skada (36:09 – 37:54)
Längd: 1 minuter 45 sekunder
Skadeansvar till följ av fel (37:54 – 40:20)
Längd: 2 minuter 26 sekunder
Skada på motpartens arbete (40:20 – 41:06)
Längd: 46 sekunder
Skada vid vårdslöshet (41:06 – 43:12)
Längd: 2 minuter 6 sekunder
Skadestånd till tredje man (43:12 – 45:38)
Längd: 2 minuter 26 sekunder
Försäkringar (45:38 – 48:13)
Längd: 2 minuter 35 sekunder
Avslutande kommentarer (48:13 – 54:55)
Längd: 6 minuter 42 sekunder

Denna kurs i Bygg & Entreprenad är en fördjupningskurs som går igenom frågeställningar för vad som utgör fel i en entreprenad, skador till följd av fel och framförallt vem som bär ansvaret vid fel och skador. Kursen ger praktiska råd om hur du kan använda juridiken för att lösa situationer där beställare och entreprenör inte är överens. Lär dig undvika tvister och få verktygen du behöver för mer kostnadseffektiva entreprenader!

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat, Landahl Advokatbyrå

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser