Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Introduction (00:00:01 – 00:01:07)
Längd: 1 minuter 6 sekunder
Generally about AB 04 and ABT 06 (00:01:07 – 00:16:07)
Längd: 15 minuter 0 sekunder
Scope of Contract (00:16:07 – 00:34:32)
Längd: 18 minuter 25 sekunder
Organization (00:34:32 – 00:45:05)
Längd: 10 minuter 33 sekunder
Alterations and Additions (ÄTA) (00:45:05 – 00:55:29)
Längd: 10 minuter 24 sekunder
Hinderances, disruptions, and cost increases (00:55:29 – 01:00:22)
Längd: 4 minuter 53 sekunder
Economy (01:00:22 – 01:09:38)
Längd: 9 minuter 16 sekunder
Inspections (01:09:38 – 01:16:50)
Längd: 7 minuter 12 sekunder
Liability periods and guarantees (01:16:50 – 01:36:17)
Längd: 19 minuter 27 sekunder
Complaints and time bars (01:36:17 – 01:44:02)
Längd: 7 minuter 45 sekunder
Cancellation (01:44:02 – 01:48:23)
Längd: 4 minuter 21 sekunder
Disputes (01:48:23 – 01:52:40)
Längd: 4 minuter 17 sekunder

Om man arbetar inom bygg och entreprenad i Sverige är det viktigt att förstå kontrakten man arbetar under för att projektet ska fortlöpa smärtfritt utan onödiga missförstånd. I kursen går föreläsarna igenom de vanligaste avtalen i branschen, AB 04 och ABT 06, på engelska. Kursen är översiktlig med viss fördjupning i de viktigaste bestämmelserna, bland annat om kontraktshandlingar, organisation, ÄTA-arbeten, hinder och störningar, ekonomi, ansvar och garanti, fel, reklamationer och hävning.

When working within construction in Sweden it is important to understand the applicable contracts so that the project can continue smoothly without unnecessary misunderstandings. In this course, the lecturers explain the most common contracts in the domain: AB 04 and ABT 06 (in English). The course contains a basic overview with some in-depth explanations on the most important regulations in the contracts, such as Alterations and Additions (“ÄTA”), Hinderances, Disruptions, and Cost Increases, Inspections and Liability periods and guarantees.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat & Partner, Hellström Advokatbyrå KB
Biträdande jurist, Hellström Advokatbyrå KB

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser