Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 01:24)
Längd: 1 minuter 23 sekunder
Allmän avtalsrätt (01:24 – 08:45)
Längd: 7 minuter 21 sekunder
Avtalets ingående – entreprenadavtal (08:45 – 09:28)
Längd: 43 sekunder
Hur länge är anbudet bindande? (09:28 – 14:23)
Längd: 4 minuter 55 sekunder
Avtalstolkning (14:23 – 17:05)
Längd: 2 minuter 42 sekunder
Avtalstolkning: Ordalydelse (17:05 – 18:32)
Längd: 1 minuter 27 sekunder
Avtalstolkning: Systematik (18:32 – 20:40)
Längd: 2 minuter 8 sekunder
Avtalstolkning: Bakgrundsrätt (20:40 – 22:00)
Längd: 1 minuter 20 sekunder
Avtalstolkning: Ändamål (22:00 – 23:09)
Längd: 1 minuter 9 sekunder
Avtalstolkning: Parternas beteende (23:09 – 24:58)
Längd: 1 minuter 49 sekunder
Avtalstolkning: Lojalitet och skälighet (24:58 – 26:39)
Längd: 1 minuter 41 sekunder
Entreprenadkontrakt (26:39 – 29:35)
Längd: 2 minuter 56 sekunder
Ingå nytt avtal efter ingånget entreprenadkontrakt (29:35 – 35:40)
Längd: 6 minuter 5 sekunder
Tolkning av entreprenadavtal (35:40 – 38:27)
Längd: 2 minuter 47 sekunder
Omfattningen av kontraktsarbetena (38:27 – 41:52)
Längd: 3 minuter 25 sekunder
Rangordningsregel avseende kontraktshandlingar (41:52 – 44:09)
Längd: 2 minuter 17 sekunder
Motstridiga uppgifter i samma handling (44:09 – 44:53)
Längd: 44 sekunder
Måttuppgifter (44:53 – 45:35)
Längd: 42 sekunder
Sammanfattning (45:35 – 47:38)
Längd: 2 minuter 3 sekunder

Kursen behandlar allmän avtalsrätt och avtalstolkning ur ett entreprenadrättsligt perspektiv. Föreläsarna går igenom ingående av standardavtal och andra avtal i en entreprenad, tolkning av dessa avtal och svarar på vanliga frågor som brukar dyka upp i anknytning till detta. Frågor som tas upp är bland annat omfattningen av kontraktsarbetena, rangordningsregler vid flera kontraktshandlingar och avtal samt hur man hanterar motstridiga uppgifter i samma handling – för att avtal ni ingår ska bli som ni tänkt er. I kursen ges även tips när man ingår nya avtal efter ett redan ingånget entreprenadkontrakt, såsom AB 04, ABT 06 och ABK 09.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat, Hellström Advokatbyrå KB
Biträdande jurist, Hellström Advokatbyrå KB

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser