Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 01:15)
Längd: 1 minuter 14 sekunder
Definiera drogtestning (01:15 – 03:27)
Längd: 2 minuter 12 sekunder
Aktuell lagstiftning (03:27 – 10:31)
Längd: 7 minuter 4 sekunder
Ett kroppsligt påtvingat ingrepp? (10:31 – 12:09)
Längd: 1 minuter 38 sekunder
LAS och kollektivavtal (12:09 – 14:57)
Längd: 2 minuter 48 sekunder
Lag om offentlig anställning (14:57 – 16:43)
Längd: 1 minuter 46 sekunder
Arbetsmiljöfråga att hålla droger borta från arbetsplatsen? (16:43 – 19:34)
Längd: 2 minuter 51 sekunder
Arbetsledningsrätten (19:34 – 24:24)
Längd: 4 minuter 50 sekunder
Statlig arbetsgivare (24:24 – 26:19)
Längd: 1 minuter 55 sekunder
Privat arbetsgivare (26:19 – 31:17)
Längd: 4 minuter 58 sekunder
Saklig grund för uppsägning? (31:17 – 37:44)
Längd: 6 minuter 27 sekunder
Om arbetsgivaren inte haft rätt att drogtesta? (37:44 – 39:29)
Längd: 1 minuter 45 sekunder
Sammanfattning (39:29 – 42:16)
Längd: 2 minuter 47 sekunder

När får en arbetsgivare testa sina anställda för droger? Kan sådana tester anses utgöra ett kroppsligt ingrepp som inskränker på arbetstagarens integritet? Kan vägran av drogtest leda till uppsägning? Är det en arbetsmiljöfråga att hålla droger borta från arbetsplatsen?

I Sverige finns ingen lag som direkt reglerar arbetsgivares möjligheter att drogtesta sina arbetstagare, varför flera lagar och regler ska tas hänsyn till vid en bedömning av om det tillåtet att kräva att sina anställda genomgår drogtester. Föreläsaren navigerar genom aktuell lagstiftning och klargör vad man som arbetsgivare ska tänka på inför drogtester på arbetsplatsen. Dessutom om en vägran av sådana tester kan leda till uppsägning vad som händer om personal blir uppsagd trots att det inte funnits skäl för drogtest. Kursen utgår från både offentlig och privat sektor.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Grundare & jurist, von Z Juridik

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser