Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Introduktion (00:01 – 02:10)
Längd: 2 minuter 9 sekunder
Historisk tillbakablick (02:10 – 05:19)
Längd: 3 minuter 9 sekunder
Nyheter från 2017 (05:19 – 08:22)
Längd: 3 minuter 3 sekunder
Den reviderade lagens uppbyggnad (08:22 – 10:05)
Längd: 1 minuter 43 sekunder
Diskrimineringsgrunderna (10:05 – 16:54)
Längd: 6 minuter 49 sekunder
Direkt diskriminering (16:54 – 27:00)
Längd: 10 minuter 6 sekunder
Indirekt diskriminering (27:00 – 30:10)
Längd: 3 minuter 10 sekunder
Övriga diskrimineringsformer (30:10 – 31:22)
Längd: 1 minuter 12 sekunder
Vad bör göras? (31:22 – 41:59)
Längd: 10 minuter 37 sekunder
Diskrimineringslagens betydelse (41:59 – 43:31)
Längd: 1 minuter 32 sekunder
Lagefterlevnad (43:31 – 44:19)
Längd: 48 sekunder
Sammanfattning och avslutning (44:19 – 45:18)
Längd: 59 sekunder
Frågestund (45:18 – 53:52)
Längd: 8 minuter 34 sekunder

Diskrimineringslagen har nyligen varit föremål för stora ändringar, vilket påverkar hur du som företagare ska arbeta för att motverka diskriminering på arbetsplatsen. Denna kurs är för dig som vill ha en genomgång av vad som utgör diskriminering och hur du kan undvika att arbetssökande och arbetstagare diskrimineras.

I kursen beskrivs allt du behöver veta om diskrimineringslagstiftningen och tillhörande praxis för att du ska ha möjlighet att överblicka detta viktiga rättsområde och arbeta proaktivt med de problem som kan uppstå.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat & delägare, Magnusson Law

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser