Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 00:49)
Längd: 48 sekunder
Vad är delgivning? (00:49 – 01:52)
Längd: 1 minuter 3 sekunder
Regelverk (01:52 – 03:09)
Längd: 1 minuter 17 sekunder
Vanlig delgivning (03:09 – 04:25)
Längd: 1 minuter 16 sekunder
Muntlig delgivning (04:25 – 05:18)
Längd: 53 sekunder
Förenklad delgivning (05:18 – 06:40)
Längd: 1 minuter 22 sekunder
Särskild delgivning med juridisk person (06:40 – 07:33)
Längd: 53 sekunder
Delgivning genom stämningsman (07:33 – 09:18)
Längd: 1 minuter 45 sekunder
Kungörelsedelgivning (09:18 – 10:08)
Längd: 50 sekunder
Fysiska och juridiska personer (10:08 – 14:03)
Längd: 3 minuter 55 sekunder
Att bevisa delgivning (14:03 – 17:12)
Längd: 3 minuter 9 sekunder
Inkommen fråga till Legal Support (17:12 – 17:58)
Längd: 46 sekunder

Vid vissa situationer finns det särskilda regler om hur man delger någon information, till exempel vid uppsägning, krav, kallelse och stämning. Vad ska man göra om personen som ska delges inte går att få tag i? Går det att "komma undan" en delgivning?

I den här kursen får du lära dig allt om det juridiska begreppet delgivning. Föreläsaren går igenom vilka regelverk som är aktuella och hur du ska gå till väga i olika situationer. Du får även veta hur du kan bevisa en delgivning och vilka åtgärder du ska vidta om personen som ska delges undanhåller sig.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Bolagsjurist, Allt om Juridik

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser