Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
DEL 1: Inledning (00:00:01 – 00:01:33)
Längd: 1 minuter 32 sekunder
Förberedelser (00:01:33 – 00:08:12)
Längd: 6 minuter 39 sekunder
Rutiner och styrdokument (00:08:12 – 00:18:12)
Längd: 10 minuter 0 sekunder
Extern expertis (00:18:12 – 00:21:18)
Längd: 3 minuter 6 sekunder
Försäkring (00:21:18 – 00:26:13)
Längd: 4 minuter 55 sekunder
Exempel från verkligheten (00:26:13 – 00:29:50)
Längd: 3 minuter 37 sekunder
Vanliga frågor (00:29:50 – 00:34:10)
Längd: 4 minuter 20 sekunder
DEL 2: Inledning (00:34:10 – 00:35:48)
Längd: 1 minuter 38 sekunder
Vad är en personuppgiftsincident? (00:35:48 – 00:39:36)
Längd: 3 minuter 48 sekunder
Det akuta incidentarbetet (00:39:36 – 00:44:55)
Längd: 5 minuter 19 sekunder
Interna misstag – externa angrepp (00:44:55 – 00:48:31)
Längd: 3 minuter 36 sekunder
Extern kommunikation (00:48:31 – 01:00:44)
Längd: 12 minuter 13 sekunder
Exempel från verkligheten (01:00:44 – 01:06:49)
Längd: 6 minuter 5 sekunder
Avslutande ord och vanliga frågor (01:06:49 – 01:16:18)
Längd: 9 minuter 29 sekunder

I och med en ökad digitalisering blir allt vanligare med hackerattacker och andra typer av cyberincidenter. Efter en incident är de första 72 timmarna avgörande för att minimera skadorna som annars kan bli väldigt kostsamma och leda till stora konsekvenser för organisationen. Det gäller alltså att undvika risker, vara väl förberedd och utbildad för att agera snabbt och bestämt.

I kursen får du lära dig om hur man upprättar säkra rutiner hos sin personal, det akuta incidentarbetet, vilka aktörer som ska underrättas, hur kommunikation bör se ut internt och externt och hur incidenten anmäls. Föreläsarna går bland annat igenom hur ett ”Incident Response Team” bör se ut, vad man ska tänka på gällande cyberförsäkring och hur man gör när företagets e-post inte går att använda. De ger konkreta tips utifrån deras erfarenhet med exempel från verkliga fall och svarar på vanliga frågor.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat, Norelid Advokatbyrå
Associate, Norelid Advokatbyrå

Allt om Juridik - E-Learning

Utbildningspaket: GDPR & IT-rätt

Senaste kurser