Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 00:39)
Längd: 38 sekunder
Vad är cookies? (00:39 – 04:26)
Längd: 3 minuter 47 sekunder
Vad behöver vi göra om vi använder cookies? (04:26 – 05:02)
Längd: 36 sekunder
Information om cookies (Cookie Policy) (05:02 – 10:53)
Längd: 5 minuter 51 sekunder
Samtycke till cookies (10:53 – 14:56)
Längd: 4 minuter 3 sekunder
Cookie Banner – exempel (14:56 – 17:56)
Längd: 3 minuter 0 sekunder
Lagstiftning (17:56 – 19:22)
Längd: 1 minuter 26 sekunder
Avslutning (19:22 – 19:38)
Längd: 16 sekunder

I den här kursen får du lära dig de viktigaste sakerna att tänka på när man upprättar en cookie policy och vad som måste beaktas i förhållande till GDPR. Föreläsaren går igenom varför det kan vara bra att använda cookies på sin verksamhets hemsida, vad en cookie policy måste innehålla, hur du inhämtar aktivt samtycke och hur en cookie banner kan se ut.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat, Advokatfirman Cederquist KB

Allt om Juridik - E-Learning

Utbildningspaket: GDPR & IT-rätt

Senaste kurser