Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Inledning (00:01 – 00:35)
Längd: 34 sekunder
Disposition (00:35 – 01:15)
Längd: 40 sekunder
Lagstiftning (01:15 – 01:44)
Längd: 29 sekunder
Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (01:44 – 03:57)
Längd: 2 minuter 13 sekunder
Högsta beslutande organ i ett aktiebolag och förening (03:57 – 05:04)
Längd: 1 minuter 7 sekunder
Bolagsstämma enligt huvudreglerna (05:04 – 08:05)
Längd: 3 minuter 1 sekunder
Föreningsstämma enligt huvudreglerna (08:05 – 09:27)
Längd: 1 minuter 22 sekunder
Bolagsstämma enligt undantagsreglerna (09:27 – 11:27)
Längd: 2 minuter 0 sekunder
Föreningsstämma enligt undantagsreglerna (11:27 – 13:07)
Längd: 1 minuter 40 sekunder
Begränsa deltagande stämma (13:07 – 14:51)
Längd: 1 minuter 44 sekunder
Sammanfattning (14:51 – 16:04)
Längd: 1 minuter 13 sekunder
Avslutning (16:04 – 16:40)
Längd: 36 sekunder

Bolagsstämma: närvara på distans


En bolagsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår på orten där styrelsen har sitt säte. Under pandemin blev det svårt att upprätthålla den årliga stämman på grund av rekommendationerna om social distansering, särskilt för riskgrupper. Trots pandemin lättades inte kravet på tid och rum för stämmen, men genomförandet underlättades med vissa undantagsregler som gäller till och med 31 december 2021, men kan komma att förlängas.

Föreläsaren går igenom ordinarie reglering, de tillfälliga undantagen samt vilken lagstiftning som berörs av detta. Undantagen handlar framför allt om insamling av fullmakter, poströstning, stämma via elektronisk uppkoppling och att styrelse får besluta att andra än aktieägare kan få följa förhandlingarna vid stämman.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Grundare & jurist, von Z Juridik

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser