Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Introduktion (00:01 – 02:47)
Längd: 2 minuter 46 sekunder
Bakgrund och syfte (02:47 – 04:33)
Längd: 1 minuter 46 sekunder
Reglering (04:33 – 06:19)
Längd: 1 minuter 46 sekunder
Vilka skyldigheter finns? (06:19 – 13:19)
Längd: 7 minuter 0 sekunder
Vad är ett bokföringsbrott? (13:19 – 22:08)
Längd: 8 minuter 49 sekunder
Vem är ansvarig? (22:08 – 32:08)
Längd: 10 minuter 0 sekunder
Ansvarets gräns (32:08 – 35:04)
Längd: 2 minuter 56 sekunder
Grader av bokföringsbrott (35:04 – 38:47)
Längd: 3 minuter 43 sekunder
Konsekvenser (38:47 – 44:30)
Längd: 5 minuter 43 sekunder
Vad händer om det blivit fel? (44:30 – 47:26)
Längd: 2 minuter 56 sekunder
Praktiska tips och råd (47:26 – 52:37)
Längd: 5 minuter 11 sekunder
Sammanfattning (52:37 – 56:41)
Längd: 4 minuter 4 sekunder

Visste du att det räcker med oaktsamhet för att bli ansvarig för bokföringsbrott? Du behöver alltså inte medvetet ha brutit mot reglerna – du kan dömas även om du inte känt till reglerna eller om felet du gjort beror på slarv. Detta gör att bokföringsbrott är ett av de vanligaste brotten i Sverige idag. Det är därför mycket viktigt att ha koll på dina skyldigheter som bokföringsansvarig och vad du kan göra för att undvika att begå brott.

Under denna kurs går vi igenom vad ett bokföringsbrott är och de regler du som sysslar med bokföring måste känna till. Du får lära dig vad konsekvenserna kan bli om du gör fel och du får också tydliga tips och råd för att undvika brott.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat & delägare, Olsson Lilja Advokater
Advokat & delägare, Olsson Lilja Advokater

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser