Detta är en trailer.

Du har inte tillgång till denna kurs.

Logga in Om tjänsten
Introduktion (00:00:01 – 00:03:36)
Längd: 3 minuter 35 sekunder
Juridiska Förutsättningar (00:03:36 – 00:07:00)
Längd: 3 minuter 24 sekunder
När kan man säga upp? (00:07:00 – 00:09:56)
Längd: 2 minuter 56 sekunder
Vad är personliga skäl? (00:09:56 – 00:25:29)
Längd: 15 minuter 33 sekunder
Vad krävs för saklig grund? (00:25:29 – 00:32:17)
Längd: 6 minuter 48 sekunder
Hur många varningar krävs? (00:32:17 – 00:33:45)
Längd: 1 minuter 28 sekunder
Omplacering (00:33:45 – 00:35:47)
Längd: 2 minuter 2 sekunder
Tvåmånadersregeln (00:35:47 – 00:36:50)
Längd: 1 minuter 3 sekunder
Sammanfattning av personliga skäl (00:36:50 – 00:47:08)
Längd: 10 minuter 18 sekunder
Avsked (00:47:08 – 00:54:35)
Längd: 7 minuter 27 sekunder
Sammanfattning (00:54:35 – 01:00:40)
Längd: 6 minuter 5 sekunder
Frågestund (01:00:40 – 01:23:54)
Längd: 23 minuter 14 sekunder

Avsked & uppsägning: de svåra fallen


Under kursen går vi igenom uppsägningar på grund av personliga skäl. Många tror att det är näst intill omöjligt att bli av med besvärlig personal, men det stämmer inte alltid. Uppsägningar på grund av personliga skäl är en bedömningssport, där arbetsgivaren har relativt långtgående skyldigheter att först komma till rätta med problemet innan uppsägning kan ske. Vi berör även frågor om gränsdragningen mellan uppsägning och avsked. Efter genomförd utbildning vet du hur du ska gå tillväga med besvärlig personal.

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat & grundare, Attoff Law

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste kurser